Physical activity and sleep during the first week of anorexia nervosa inpatient care

Langlet B, Vestermark F, Stolt J,Zandian M, Södersten P, Bergh C.
PLoS One. 2021;16(11). doi:10.1371/journal.pone.0260077

Fysisk aktivitet och sömn mättes under första behandlingsveckan i slutenvården. Den fysiska aktiviteten var låg, vilket underlättar behandlingen. Yngre patienter som har behov av mer sömn uppfyllde dock inte sömnrekommendationerna.

Läs artikeln >

 

0 Read More

Virtual Reality App for Treating Eating Behavior in Eating Disorders: Development and Usability Study

Langlet B, Odegi D, Zandian M, Nolstam J, Södersten P, Bergh C
JMIR Serious Games, 2021;9(2):e24998 doi: 10.2196/24998

Studien utvärderade behandlares upplevelser av exponeringsterapi med hjälp av Virtual Reality. Mattyp, miljö och socialt samspel var viktiga för att kunna hjälpa patienter.

Läs artikeln >

0 Read More

Treatments outcomes for eating disorders in Sweden: data from the national quality registry

Resultatet av ätstörningsbehandling i Sverige

Enligt kvalitetsregistret Riksät behandlas 2600 patienter för ätstörningar varje år. Andelen symtomfria patienter ett år senare har minskat från var femte till var sjunde. Eftersom de inte följs upp under längre tid, vet vi inte hur det går för patienterna på sikt. (mer …)

0 Read More

Negative consequences of low energy availability in natural male bodybuilding: a review

Vår nye doktorand Petter Fagerberg visar att otillräcklig energitillgång kan leda till minskad muskelmassa, hormonella störningar och psykologiska problem. Kroppsbyggare och atleter är i risk och måste balansera egergiintaget före och efter tävling.

Fagerberg P.
Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2017 May 22:1-31. doi: 10.1123/ijsnem.2016-0332. [Epub ahead of print] >

0 Read More

Cognitive behavior therapy for eating disorders versus normalization of eating behavior

Genom att sammanblanda orsak med effekt hävdar CBT teori att kognitiva processer vidmakthåller ätstörningar. Färre än 50% av patienterna blir symtomfria med CBT och fler än 30% återfaller inom ett år. Normalisering av ätbeteendet har mycket bättre effekt.

Södersten P, Bergh C, Leon M, Brodin U, Zandian M.
Physiol Behav. 2017;174:178-190. doi: 10.1016/j.physbeh.2017.03.016

Läs artikeln >

Svensk sammanfattning >

0 Read More

Anxiolytic effect of warmth in anorexia nervosa

För 100 år sedan behandlade Gull anorektiska patienter med värme och vi rapporterar nu att värme minskar patienternas ångest inom 30 minuter. Om mediciner har effekt, tar det mycket längre tid och på kort sikt ökar faktiskt medicinerna ångesten.

Zandian M, Holmstedt E, Larsson A, Bergh C, Brodin U, Södersten P.
Acta Psychiatr Scand. 2017;135:266-267. doi: 10.1111/acps.12691

Läs artikeln >

0 Read More

Dopamine and Anorexia Nervosa

Mandometerbehandlingens vetenskapliga teori: ”hjärnans belönings- och uppmärksamhetssystem engageras vid anorexi”, firar 20 års jubileum! Först nu har teorin bekräftats men missförståtts av andra, som tror att det är något fel på patienterna hjärna, men det är det inte.

Södersten P, Bergh C, Leon M, Zandian M
– Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 11/2015; DOI:10.1016/j.neubiorev.2015.11.003

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26608248 >

0 Read More

Homeostasis in anorexia nervosa

Södersten P, Bergh C, Zandian M and Ioakimidis I.
– Front. Neurosci. 2014; 8:234, doi: 10.3389/fnins.2014.00234.

Läs artikeln >

Många unga kvinnor bantar för att undvika övervikt, några förlorar kontrollen och får anorexi. Men hundratals kvinnor har blivit friska genom ätträning, problemen försvinner. Den nya artikeln förklarar hur ett normalt ätbeteende påverkar hjärnan och återställer hälsan hos underviktiga kvinnor.

Read More
Contact Us