Ätstörningar är ett samlingsnamn för sjukdomar som är förknippade med ätandet. Vanligtvis är det fyra olika diagnoser som brukar ställas, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, BED (Binge Eating Disorder eller Hetsätningssyndrom) och EDNOS (ätstörning utan närmare specifikation). EDNOS betyder att man uppfyller några av kriterierna för anorexi eller bulimi, men inte alla. Samtliga tillstånd kräver behandling och är sjukdomstillstånd med allvarliga medicinska och psykiska effekter för den drabbade.

Här följer några frågor att ställa till Dig själv, om Du är orolig att Du har eller håller på att utveckla en ätstörning:

  • Oroar Du Dig över att tappa kontrollen över hur mycket Du äter?
  • Har Du nyligen förlorat mer än fem kilo under en tremånadersperiod?
  • Tycker Du själv att Du är för tjock, fast andra ofta säger att Du är smal?
  • Framkallar Du kräkningar efter det att Du har ätit?
  • Skulle Du säga att tankar om mat eller ätande dominerar Din tillvaro?

Vi ger Dig gärna ytterligare information om ätstörningar och vilken hjälp som finns.
Kontakta oss på 08-556 406 00 så svarar vi på Dina frågor.

Contact Us