När patienterna lämnar kliniken lämnar de oftast också sin ätstörning bakom sig och brukar inte känna att de behöver delta i någon stödgrupp. Däremot har alla patienter i behandling möjlighet att träffa patienter som gått i remission och som deltar i uppföljningsprogrammet.

Föreningen mot Anorexi och Bulimi (FAB)

FAB bildades 1995 av en föräldragrupp till patienter på Mandometerkliniken i Stockholm. Syftet var att stödja föräldrar och anhöriga under patientens sjukdomsperiod, vara behjälplig i att få remiss utfärdat till Mandometerklinikerna, sprida information om Mandometerkonceptet och att arrangera föreläsningar om ätstörningar. Anhörigföreningen har stadigt växt och har ett gott samarbete med Mandometerklinikerna vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Sophiahemmet, Hötorget, Danderyds sjukhus och Alingsås.

Föreningen anordnar digitala anhörigträffar

Anhörigträffarnas innehåll kan vara föreläsningar om forskning kring ätstörningar, behandlingsmodeller eller information av patienter som friskskrivits. FAB har vid ett flertal tillfällen under de gångna åren, kunnat glädjas åt att de flesta anhöriga är mycket intresserade av att ta del av tidigare patienters berättelser om hur de blivit friska. Dessa föreläsningar har varit välbesökta, och många frågor har besvarats av f d patienter. Alla anhöriga, även far- och morföräldrar, äldre syskon och sambor är välkomna.

För att delta i de digitala mötena, anmäler man sitt intresse till info@fabinfo.se. Inbjudningar till möten kommer skickas ut via e-post.

Eva-Britt_
Eva-Britt Johansson, FAB

Det har visat sig att syskon till ätstörda patienter ofta kommer i andra hand och lätt blir bortglömda under sjukdomsperioden. Därför har FAB skapat syskongrupper, där syskon fått träffa andra syskon och vid de tillfällena har ordförande och sekreterare ansvarat för programupplägget. Vidare har FAB arbetat tillsammans med Idrottsutbildarna, via idrottens eget studieförbund SISU med föreläsningar om ätstörningar och idrott, för både ledare och föräldrar. FAB har också ansvarat för en modul inom Mandoakademin som avser ”föräldrabeteende”.

FAB har ca 600 betalande medlemmar. En tredjedel av dessa finns i Västra Götaland. Övriga medlemmar finns representerade i hela Sverige, men merparten finns i Stockholmsområdet. FAB anordnar årligen ca 250 enskilda samtal med föräldrar och/eller syskon till ätstörda samt ett tiotal anhörigträffar på Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Danderyds sjukhus och Alingsås. Vid dessa träffar har upptill 25 anhöriga deltagit.

Ordförande respektive sekreterare i FAB är Jörgen Frändfors och Eva-Britt Johansson.

Föreningen mot Anorexi och Bulimi (FAB)
Contact Us