Välkommen till Mandometerklinikerna

Välkommen till Mandometerklinikerna

RÅDANDE SITUATION I REGION STOCKHOLM

Mando har fattat beslut om att gå upp i stabsläge under rådande omständigheter och vi gör allt vi kan för att hitta en lösning för våra patienter. Vi har sträckt ut handen till Region Stockholm och sagt att vi kan klara den besvärliga situationen om de börjar betala igen som det är avtalat.

Du som är Stockholmspatient eller anhörig på Mando och har ett planerat besök på kliniken under kommande veckor har kvar din bokade tid och ska komma som planerat. Du kommer att få information direkt från din behandlare eller avdelning så fort vi har besked att lämna om din fortsatta behandling.

– Kommer Mando bli privat sjukvård? Så att man kan komma som vanligt men betala?

Vi vill att Mandos specialistvård ska finnas för alla och vara skattefinansierad. Det är hela idén med den svenska sjukvården, som egentligen alla är överens om. Men det vill inte de styrande i Region Stockholm. De förstår nog inte att de går emot alla andra. De gör att Mando måste övergå till privat sjukvård, man kan betala själv men om man inte kan det kan man få behandlingen delvis finansierad genom Insamlingsstiftelsen Mando, som gör det möjligt att få behandling utan att regionen hindrar.

 

– Vad skulle egen finansierad behandling kosta om man ser till tillfällen?

Vi håller på att undersöka vad det kommer att kosta. Dygnetruntvård blir förstås dyrare än dagvård.

 

– Om inte Mando tvingas stänga, finns det ändå en plan efter 1/12? Kan man pausa och återvända för att slutföra behandlingen?

Det har hänt förut att patienter tagit en paus i behandlingen och fortsatt senare, men inte för att de tvingats göra uppehåll. Men det kan vara möjligt även om risken är att man blir sämre om man inte får gå färdigt i behandlingen.

Sedan den 1/12 är Insamlingsstiftelsen Mando, som grundats av föräldrar till barn som vårdats på Mando, aktiv. Man kan redan nu bidra med pengar till stiftelsen, gå till: mandostiftelsen.se

 

– Vad händer med min uppföljning? Har jag 5 års garanti?

Vi arbetar dygnet runt för att Regionens politiker ska förstå att femårsuppföljningen måste fortsätta.

 

– När måste Mando flytta ut från Novum?

Ännu finns inga planer på att Mando ska flytta från Novum.

 

– Är det säkert att alla får en vårdplats när man remitteras vidare från Mando? Och hur länge får man vänta?

Det är Sandra Ivanovic Rubin som bestämmer och hon försäkrar att det finns en plan och lovar att alla ska få plats. Hon lovar också patienter på Instagram att det finns internationella behandlingar som fungerar väldigt bra. Men hon talar inte om vad planen och dom internationella behandlingarna är annat än löften. Därför blir det ett akut möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) om hennes planering.

 

– Vad gör man om man bedöms inte som sjuk?

Risken är att man hamnar i kö och får vänta och om Mando tvingas stänga får man vänta ännu längre.

 

– Kan man fortsätta sin behandling när avtal mellan Mando och Regionen tar slut?

Det är precis det Mando arbetar för bland annat med Insamlingsstiftelsen Mando. Mando ger aldrig upp.

Har Du en ätstörning?
Har Du en ätstörning?

Har Du ett onormalt förhållande till mat? Första steget är att förstå att Du behöver hjälp

Det går att bli frisk
Det går att bli frisk

När man äter för lite ställer kroppen in sig i ett nytt läge och kan fastna. Det går att ändra

Lär Dig att äta igen
Lär Dig att äta igen

Genom att träna med Mandometer återställs kroppens signaler för hunger och mättnad

VÄNTETID OCH VÅRDGARANTI

Så här söker du behandling Läs mer om hur du söker till oss >

Vårdgarantin

Du har rätt till vård inom 90 dagar oavsett var du bor. I vissa regioner som Region Stockholm kan du komma redan inom 30 dagar.
Din hemregion talar om alla detaljer, till exempel att det inte kostar något.
Här får du reda på mer om ”Vårdgarantin” Läs mer om vårdgarantin och vad som gäller i din region >

Valfri öppenvård

Du kan få öppenvård var som helst i Sverige oavsett var du bor.
Här får du reda på mer om ”Valfrihet” Läs mer >

Evidensbaserad metod
Evidensbaserad metod

Mandometermetoden baseras på mer än 30 års forskning och resultaten är mycket bra

Mandometerklinikerna
Mandometerklinikerna

Mando är latin och betyder ”jag äter”. Vi har fem kliniker i Sverige; fyra i Stockholm och en i Alingsås

Vi kan hjälpa Dig
Vi kan hjälpa Dig

Du kan söka till oss själv, det kallas egenanmälan. Den fyller Du lätt i här på vår hemsida

Frisk!
Frisk!

Sedan 1993, då vi började att behandla patienter, har fler än 2000 patienter friskskrivits

Att remittera
Att remittera

Här finns information om remiss till specialist, för sjukvårdshuvudmän och landsting

För förälder/anhörig
För förälder/anhörig

Här kan Du läsa om tidiga varningstecken, symptom och hur Du som anhörig kan få stöd

NYHETER

RÅDANDE SITUATION I REGION STOCKHOLM

Mando har fattat beslut om att gå upp i stabsläge under rådande omständigheter och vi gör allt vi kan för att hitta en lösning för våra patienter. Vi har sträckt ut handen till Region Stockholm och sagt att vi kan klara den besvärliga situationen om de börjar betala igen som det är avtalat.

Du som är Stockholmspatient eller anhörig på Mando och har ett planerat besök på kliniken under kommande veckor har kvar din bokade tid och ska komma som planerat. Du kommer att få information direkt från din behandlare eller avdelning så fort vi har besked att lämna om din fortsatta behandling.

– Kommer Mando bli privat sjukvård? Så att man kan komma som vanligt men betala?

Vi vill att Mandos specialistvård ska finnas för alla och vara skattefinansierad. Det är hela idén med den svenska sjukvården, som egentligen alla är överens om. Men det vill inte de styrande i Region Stockholm. De förstår nog inte att de går emot alla andra. De gör att Mando måste övergå till privat sjukvård, man kan betala själv men om man inte kan det kan man få behandlingen delvis finansierad genom Insamlingsstiftelsen Mando, som gör det möjligt att få behandling utan att regionen hindrar.

 

– Vad skulle egen finansierad behandling kosta om man ser till tillfällen?

Vi håller på att undersöka vad det kommer att kosta. Dygnetruntvård blir förstås dyrare än dagvård.

 

– Om inte Mando tvingas stänga, finns det ändå en plan efter 1/12? Kan man pausa och återvända för att slutföra behandlingen?

Det har hänt förut att patienter tagit en paus i behandlingen och fortsatt senare, men inte för att de tvingats göra uppehåll. Men det kan vara möjligt även om risken är att man blir sämre om man inte får gå färdigt i behandlingen.

Sedan den 1/12 är Insamlingsstiftelsen Mando, som grundats av föräldrar till barn som vårdats på Mando, aktiv. Man kan redan nu bidra med pengar till stiftelsen, gå till: mandostiftelsen.se

 

– Vad händer med min uppföljning? Har jag 5 års garanti?

Vi arbetar dygnet runt för att Regionens politiker ska förstå att femårsuppföljningen måste fortsätta.

 

– När måste Mando flytta ut från Novum?

Ännu finns inga planer på att Mando ska flytta från Novum.

 

– Är det säkert att alla får en vårdplats när man remitteras vidare från Mando? Och hur länge får man vänta?

Det är Sandra Ivanovic Rubin som bestämmer och hon försäkrar att det finns en plan och lovar att alla ska få plats. Hon lovar också patienter på Instagram att det finns internationella behandlingar som fungerar väldigt bra. Men hon talar inte om vad planen och dom internationella behandlingarna är annat än löften. Därför blir det ett akut möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) om hennes planering.

 

– Vad gör man om man bedöms inte som sjuk?

Risken är att man hamnar i kö och får vänta och om Mando tvingas stänga får man vänta ännu längre.

 

– Kan man fortsätta sin behandling när avtal mellan Mando och Regionen tar slut?

Det är precis det Mando arbetar för bland annat med Insamlingsstiftelsen Mando. Mando ger aldrig upp.

Har Du en ätstörning?
Har Du en ätstörning?

Har Du ett onormalt förhållande till mat? Första steget är att förstå att Du behöver hjälp

Det går att bli frisk
Det går att bli frisk

När man äter för lite ställer kroppen in sig i ett nytt läge och kan fastna. Det går att ändra

Lär Dig att äta igen
Lär Dig att äta igen

Genom att träna med Mandometer återställs kroppens signaler för hunger och mättnad

VÄNTETID OCH VÅRDGARANTI

Så här söker du behandling Läs mer om hur du söker till oss >

Vårdgarantin

Du har rätt till vård inom 90 dagar oavsett var du bor. I vissa regioner som Region Stockholm kan du komma redan inom 30 dagar.
Din hemregion talar om alla detaljer, till exempel att det inte kostar något.
Här får du reda på mer om ”Vårdgarantin” Läs mer om vårdgarantin och vad som gäller i din region >

Valfri öppenvård

Du kan få öppenvård var som helst i Sverige oavsett var du bor.
Här får du reda på mer om ”Valfrihet” Läs mer >

Evidensbaserad metod
Evidensbaserad metod

Mandometermetoden baseras på mer än 30 års forskning och resultaten är mycket bra

Mandometerklinikerna
Mandometerklinikerna

Mando är latin och betyder ”jag äter”. Vi har fem kliniker i Sverige; fyra i Stockholm och en i Alingsås

Vi kan hjälpa Dig
Vi kan hjälpa Dig

Du kan söka till oss själv, det kallas egenanmälan. Den fyller Du lätt i här på vår hemsida

Frisk!
Frisk!

Sedan 1993, då vi började att behandla patienter, har fler än 2000 patienter friskskrivits

Att remittera
Att remittera

Här finns information om remiss till specialist, för sjukvårdshuvudmän och landsting

För förälder/anhörig
För förälder/anhörig

Här kan Du läsa om tidiga varningstecken, symptom och hur Du som anhörig kan få stöd

RÅDANDE SITUATION I REGION STOCKHOLM

Mando har fattat beslut om att gå upp i stabsläge under rådande omständigheter och vi gör allt vi kan för att hitta en lösning för våra patienter. Vi har sträckt ut handen till Region Stockholm och sagt att vi kan klara den besvärliga situationen om de börjar betala igen som det är avtalat.

Du som är Stockholmspatient eller anhörig på Mando och har ett planerat besök på kliniken under kommande veckor har kvar din bokade tid och ska komma som planerat. Du kommer att få information direkt från din behandlare eller avdelning så fort vi har besked att lämna om din fortsatta behandling.

– Kommer Mando bli privat sjukvård? Så att man kan komma som vanligt men betala?

Vi vill att Mandos specialistvård ska finnas för alla och vara skattefinansierad. Det är hela idén med den svenska sjukvården, som egentligen alla är överens om. Men det vill inte de styrande i Region Stockholm. De förstår nog inte att de går emot alla andra. De gör att Mando måste övergå till privat sjukvård, man kan betala själv men om man inte kan det kan man få behandlingen delvis finansierad genom Insamlingsstiftelsen Mando, som gör det möjligt att få behandling utan att regionen hindrar.

 

– Vad skulle egen finansierad behandling kosta om man ser till tillfällen?

Vi håller på att undersöka vad det kommer att kosta. Dygnetruntvård blir förstås dyrare än dagvård.

 

– Om inte Mando tvingas stänga, finns det ändå en plan efter 1/12? Kan man pausa och återvända för att slutföra behandlingen?

Det har hänt förut att patienter tagit en paus i behandlingen och fortsatt senare, men inte för att de tvingats göra uppehåll. Men det kan vara möjligt även om risken är att man blir sämre om man inte får gå färdigt i behandlingen.

Sedan den 1/12 är Insamlingsstiftelsen Mando, som grundats av föräldrar till barn som vårdats på Mando, aktiv. Man kan redan nu bidra med pengar till stiftelsen, gå till: mandostiftelsen.se

 

– Vad händer med min uppföljning? Har jag 5 års garanti?

Vi arbetar dygnet runt för att Regionens politiker ska förstå att femårsuppföljningen måste fortsätta.

 

– När måste Mando flytta ut från Novum?

Ännu finns inga planer på att Mando ska flytta från Novum.

 

– Är det säkert att alla får en vårdplats när man remitteras vidare från Mando? Och hur länge får man vänta?

Det är Sandra Ivanovic Rubin som bestämmer och hon försäkrar att det finns en plan och lovar att alla ska få plats. Hon lovar också patienter på Instagram att det finns internationella behandlingar som fungerar väldigt bra. Men hon talar inte om vad planen och dom internationella behandlingarna är annat än löften. Därför blir det ett akut möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) om hennes planering.

 

– Vad gör man om man bedöms inte som sjuk?

Risken är att man hamnar i kö och får vänta och om Mando tvingas stänga får man vänta ännu längre.

 

– Kan man fortsätta sin behandling när avtal mellan Mando och Regionen tar slut?

Det är precis det Mando arbetar för bland annat med Insamlingsstiftelsen Mando. Mando ger aldrig upp.

Har Du en ätstörning?
Har Du en ätstörning?

Har Du ett onormalt förhållande till mat? Första steget är att förstå att Du behöver hjälp

Det går att bli frisk
Det går att bli frisk

När man äter för lite ställer kroppen in sig i ett nytt läge och kan fastna. Det går att ändra

Lär Dig att äta igen
Lär Dig att äta igen

Genom att träna med Mandometer återställs kroppens signaler för hunger och mättnad

Evidensbaserad metod
Evidensbaserad metod

Mandometermetoden baseras på mer än 30 års forskning och resultaten är mycket bra

Mandometerklinikerna
Mandometerklinikerna

Mando är latin och betyder ”jag äter”. Vi har fem kliniker i Sverige; fyra i Stockholm och en i Alingsås

Vi kan hjälpa Dig
Vi kan hjälpa Dig

Du kan söka till oss själv, det kallas egenanmälan. Den fyller Du lätt i här på vår hemsida

Frisk!
Frisk!

Sedan 1993, då vi började att behandla patienter, har fler än 2000 patienter friskskrivits

Att remittera
Att remittera

Här finns information om remiss till specialist, för sjukvårdshuvudmän och landsting

För förälder/anhörig
För förälder/anhörig

Här kan Du läsa om tidiga varningstecken, symptom och hur Du som anhörig kan få stöd

VÄNTETID OCH VÅRDGARANTI

Så här söker du behandling Läs mer om hur du söker till oss >

Vårdgarantin

Du har rätt till vård inom 90 dagar oavsett var du bor. I vissa regioner som Region Stockholm kan du komma redan inom 30 dagar.
Din hemregion talar om alla detaljer, till exempel att det inte kostar något.
Här får du reda på mer om ”Vårdgarantin” Läs mer om vårdgarantin och vad som gäller i din region >

Valfri öppenvård

Du kan få öppenvård var som helst i Sverige oavsett var du bor.
Här får du reda på mer om ”Valfrihet” Läs mer >

NYHETER

NYHETER

Contact Us