Välkommen till Mandometerklinikerna

Välkommen till Mandometerklinikerna

  1. Nuvarande avtal med Region Stockholm löper ut 30 november 2024.
  2. Ingen överföring av patienter kommer att ske innan dess.
  3. Verksamheten fortsätter i samma omfattning och tar kontinuerligt emot nya patienter från såväl Region Stockholm som övriga regioner i landet.

Vi är ledsna över att den felaktiga informationen skapar oro bland patienter och anhöriga. Mando arbetar för att patienter ska kunna behandlas och friskskrivas även fortsättningsvis.

Har Du en ätstörning?
Har Du en ätstörning?

Har Du ett onormalt förhållande till mat? Första steget är att förstå att Du behöver hjälp

Det går att bli frisk
Det går att bli frisk

När man äter för lite ställer kroppen in sig i ett nytt läge och kan fastna. Det går att ändra

Lär Dig att äta igen
Lär Dig att äta igen

Genom att träna med Mandometer återställs kroppens signaler för hunger och mättnad

Evidensbaserad metod
Evidensbaserad metod

Mandometermetoden baseras på mer än 30 års forskning och resultaten är mycket bra

Mandometerklinikerna
Mandometerklinikerna

Mando är latin och betyder ”jag äter”. Vi har fem kliniker i Sverige; fyra i Stockholm och en i Alingsås

Vi kan hjälpa Dig
Vi kan hjälpa Dig

Du kan söka till oss själv, det kallas egenanmälan. Den fyller Du lätt i här på vår hemsida

Frisk!
Frisk!

Sedan 1993, då vi började att behandla patienter, har fler än 2000 patienter friskskrivits

Att remittera
Att remittera

Här finns information om remiss till specialist, för sjukvårdshuvudmän och landsting

För förälder/anhörig
För förälder/anhörig

Här kan Du läsa om tidiga varningstecken, symptom och hur Du som anhörig kan få stöd

Svar till SVT

Då reportrarna från SVT ignorerar våra svar för att istället konsekvent förvränga fakta och vinkla sina artiklar för att ge nyhetspubliken en så dålig bild av Mando som möjligt, publicerar vi svaren till SVT här.

Man bör också känna till att reportrarna enbart, medvetet och aktivt sökt patienter som vill rikta kritik. Våra patienter, anhöriga och medarbetare vittnar om att SVTs reportrar varit ointresserade av goda erfarenheter, att deras kontakter med SVT har avvisats, avbrutits eller avslutats arrogant samt att patienter fått e-brev med innehållet:

Hej! Jag är reporter på SVT. Vi letar just nu efter personer med negativa upplevelser av Mandometerklinikerna då vi har ett intresse att rikta in oss på en sådan granskning just nu, eventuellt inför kommande dokumentär. Vi har förstått att du är missnöjd med Mando och vill skicka en förfrågan om att medverka i en längre filmad intervju med oss, då vi verkligen söker efter personer med dina erfarenheter.

(mer …)

NYHETER

Vad tycker våra patienter?

Varje år under två slumpmässigt valda veckor ber vi våra patienter i behandling anonymt fylla i en enkät om hur man upplever vården.
Här visas en sammanställning av svaren. Patienterna som svarade på enkäten hade i genomsnitt behandlats på Mando i fem månader.

(mer …)

  1. Nuvarande avtal med Region Stockholm löper ut 30 november 2024.
  2. Ingen överföring av patienter kommer att ske innan dess.
  3. Verksamheten fortsätter i samma omfattning och tar kontinuerligt emot nya patienter från såväl Region Stockholm som övriga regioner i landet.

Vi är ledsna över att den felaktiga informationen skapar oro bland patienter och anhöriga. Mando arbetar för att patienter ska kunna behandlas och friskskrivas även fortsättningsvis.

Har Du en ätstörning?
Har Du en ätstörning?

Har Du ett onormalt förhållande till mat? Första steget är att förstå att Du behöver hjälp

Det går att bli frisk
Det går att bli frisk

När man äter för lite ställer kroppen in sig i ett nytt läge och kan fastna. Det går att ändra

Lär Dig att äta igen
Lär Dig att äta igen

Genom att träna med Mandometer återställs kroppens signaler för hunger och mättnad

Evidensbaserad metod
Evidensbaserad metod

Mandometermetoden baseras på mer än 30 års forskning och resultaten är mycket bra

Mandometerklinikerna
Mandometerklinikerna

Mando är latin och betyder ”jag äter”. Vi har fem kliniker i Sverige; fyra i Stockholm och en i Alingsås

Vi kan hjälpa Dig
Vi kan hjälpa Dig

Du kan söka till oss själv, det kallas egenanmälan. Den fyller Du lätt i här på vår hemsida

Frisk!
Frisk!

Sedan 1993, då vi började att behandla patienter, har fler än 2000 patienter friskskrivits

Att remittera
Att remittera

Här finns information om remiss till specialist, för sjukvårdshuvudmän och landsting

För förälder/anhörig
För förälder/anhörig

Här kan Du läsa om tidiga varningstecken, symptom och hur Du som anhörig kan få stöd

  1. Nuvarande avtal med Region Stockholm löper ut 30 november 2024.
  2. Ingen överföring av patienter kommer att ske innan dess.
  3. Verksamheten fortsätter i samma omfattning och tar kontinuerligt emot nya patienter från såväl Region Stockholm som övriga regioner i landet.

Vi är ledsna över att den felaktiga informationen skapar oro bland patienter och anhöriga. Mando arbetar för att patienter ska kunna behandlas och friskskrivas även fortsättningsvis.

Har Du en ätstörning?
Har Du en ätstörning?

Har Du ett onormalt förhållande till mat? Första steget är att förstå att Du behöver hjälp

Det går att bli frisk
Det går att bli frisk

När man äter för lite ställer kroppen in sig i ett nytt läge och kan fastna. Det går att ändra

Lär Dig att äta igen
Lär Dig att äta igen

Genom att träna med Mandometer återställs kroppens signaler för hunger och mättnad

Evidensbaserad metod
Evidensbaserad metod

Mandometermetoden baseras på mer än 30 års forskning och resultaten är mycket bra

Mandometerklinikerna
Mandometerklinikerna

Mando är latin och betyder ”jag äter”. Vi har fem kliniker i Sverige; fyra i Stockholm och en i Alingsås

Vi kan hjälpa Dig
Vi kan hjälpa Dig

Du kan söka till oss själv, det kallas egenanmälan. Den fyller Du lätt i här på vår hemsida

Frisk!
Frisk!

Sedan 1993, då vi började att behandla patienter, har fler än 2000 patienter friskskrivits

Att remittera
Att remittera

Här finns information om remiss till specialist, för sjukvårdshuvudmän och landsting

För förälder/anhörig
För förälder/anhörig

Här kan Du läsa om tidiga varningstecken, symptom och hur Du som anhörig kan få stöd

NYHETER

Vad tycker våra patienter?

Varje år under två slumpmässigt valda veckor ber vi våra patienter i behandling anonymt fylla i en enkät om hur man upplever vården.
Här visas en sammanställning av svaren. Patienterna som svarade på enkäten hade i genomsnitt behandlats på Mando i fem månader.

(mer …)

Svar till SVT

Då reportrarna från SVT ignorerar våra svar för att istället konsekvent förvränga fakta och vinkla sina artiklar för att ge nyhetspubliken en så dålig bild av Mando som möjligt, publicerar vi svaren till SVT här.

Man bör också känna till att reportrarna enbart, medvetet och aktivt sökt patienter som vill rikta kritik. Våra patienter, anhöriga och medarbetare vittnar om att SVTs reportrar varit ointresserade av goda erfarenheter, att deras kontakter med SVT har avvisats, avbrutits eller avslutats arrogant samt att patienter fått e-brev med innehållet:

Hej! Jag är reporter på SVT. Vi letar just nu efter personer med negativa upplevelser av Mandometerklinikerna då vi har ett intresse att rikta in oss på en sådan granskning just nu, eventuellt inför kommande dokumentär. Vi har förstått att du är missnöjd med Mando och vill skicka en förfrågan om att medverka i en längre filmad intervju med oss, då vi verkligen söker efter personer med dina erfarenheter.

(mer …)

NYHETER

Svar till SVT

Då reportrarna från SVT ignorerar våra svar för att istället konsekvent förvränga fakta och vinkla sina artiklar för att ge nyhetspubliken en så dålig bild av Mando som möjligt, publicerar vi svaren till SVT här.

Man bör också känna till att reportrarna enbart, medvetet och aktivt sökt patienter som vill rikta kritik. Våra patienter, anhöriga och medarbetare vittnar om att SVTs reportrar varit ointresserade av goda erfarenheter, att deras kontakter med SVT har avvisats, avbrutits eller avslutats arrogant samt att patienter fått e-brev med innehållet:

Hej! Jag är reporter på SVT. Vi letar just nu efter personer med negativa upplevelser av Mandometerklinikerna då vi har ett intresse att rikta in oss på en sådan granskning just nu, eventuellt inför kommande dokumentär. Vi har förstått att du är missnöjd med Mando och vill skicka en förfrågan om att medverka i en längre filmad intervju med oss, då vi verkligen söker efter personer med dina erfarenheter.

(mer …)

Contact Us