Mandometerklinikerna – På Uppdrag av Region Stockholm

Information till primärvården

kring vårdavtal för patienter med olika former av ätstörning för konsultation och remittering.


Avtal för patienter med Ätstörning

Vi tar emot patienter i alla åldrar, både kvinnor och män.
Vi har slutenvård, familjevård, öppenvård och fem års uppföljning efter behandlingen.

Patienterna får lära sig att äta och känna hunger och mättnad. De vilar i värme, minskar sin aktivitet och får hjälp att komma tillbaka till skola och arbete, självkänslan stärks och ångesten försvinner. Olika psykologiska metoder ingår i behandlingen. Samma behandlare hjälper till under hela behandlingen och de som har egen erfarenhet av behandlingen berättar om hur man blir frisk. Föräldrar och syskon får också stöd.
Vi berättar gärna om hur man kan handlägga dessa patienter inom primärvården och vilka patienter som behöver specialistvård.

Läs mer om vår behandling av ätstörningar >

 

Avtal för patienter med Hetsätningsstörning

Hetsätningsstörning utmärks av upprepade hetsätningar, stora mängder mat som äts snabbt under kort tid, och en känsla av att inte kunna sluta äta fastän man skulle vilja. En patient med hetsätningsstörning använder inte kompensatoriska beteenden, som självframkallade kräkningar, efter matintaget.

Kontakt
Mandometerkliniken Hötorget
Mandometerklinikens vid Sophiahemmet 
Läs mer om vår behandling av hetsätningsstörningar >

 

Contact Us