Du kan söka själv till oss, det kallas egenanmälan:

Egenanmälan leder inte automatiskt till behandling på Mandometerklinikerna.
Om Du är i behov av att snabbt komma i kontakt med oss för hjälp och stöd är Du välkommen att ringa:
08-556 406 00

exempel-svart
För Dig som bor i Stockholms län

Om Du är folkbokförd i Stockholms län gör Du en egenanmälan till Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Vi kommer sedan att kalla Dig till ett nybesök.

logotype_color
För Dig som bor i Västra Götaland (VGR)

Om Du är folkbokförd i Västra Götaland (VGR), tex Göteborg, kommer Din egenanmälan skickas till Mandometerkliniken i Alingsås. Vi kommer sedan att kalla Dig till ett nybesök.

rv_pri_300
kvalitetsmarke_svart
För Dig som hör till Region Värmland eller Region Gävleborg
För att patienter från Region Värmland eller Region Gävleborg skall få slutenvård på Mandometerkliniken krävs remiss av läkare med specialistkompetens i psykiatri/barn- och ungdomspsykiatri.
För öppenvård räcker inkommen egenanmälan. Vi kommer sedan kalla Dig till ett nybesök.
 Om Du vill komma till oss på Mandometerklinikerna och inte hör till ovanstående landsting

Om det finns krav på remiss för den öppna specialistvården i Ditt hemlandsting måste Du ha remiss från Din vårdcentral eller annan specialistläkare förutom den egenanmälan Du gör till Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Den nya patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015.
En av nyheterna är att Du som invånare i Sverige nu kan söka specialistsjukvård i hela Sverige. Lagen gäller dock bara öppenvård.

Mer om den nya patientlagen

Vad krävs för att en patient från ett landsting (exempel: hemlandstinget är VGR) ska kunna söka vård i ett annat landsting än hemlandstinget (exempel: vårdlandstinget, Stockholms läns landsting)?

  1. För det första måste patienten ha rätt att få vård i det landsting där patienten söker vård (vårdlandstinget). Det betyder att vårdlandstingets remissregler måste vara uppfyllda. Om det i vårdlandstinget finns möjlighet till egenanmälan/egenremiss/vårdbegäran, är kravet uppfyllt, och patienten har då, förutsatt att det finns ett vårdbehov, rätt att få vård av en vårdgivare i vårdlandstinget, t.ex. Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
  2. För det andra krävs också att hemlandstingets remissregler är uppfyllda. Detta är för att vårdlandstinget ska få ersättning från hemlandstinget. Det är vårdgivaren som ska kontrollera om hemlandstingets remissregler är uppfyllda.


Vilka köregler gäller?

När en patient står i kö hos ett vårdlandsting ska denne stå i samma kö som vårdlandstingets patienter. Det är med andra ord vårdbehovet som ska avgöra. Patienten har dock ingen vårdgaranti hos vårdlandstinget. Om patienten har sökt vård, alternativt valt bort vård, i hemlandstinget, har hemlandstinget uppfyllt vårdgarantin även om patienten får vänta längre på vård i vårdlandstinget.

Har patienten rätt till ersättning för resa och boende på grund av utomlänsvård?

Patienten har inte rätt till ersättning för resa och uppehälle om denne själv väljer vård i ett annat län. Om det uppstår behov av oförutsedda vårdinsatser, som kräver att patienten transporteras, kan patienten dock få ersättning för resa.

Från och med 1 januari 2019 har Mandolean AB fått förtroende från SLL (Stockholms Läns Landsting) att bedriva vård för ätstörningar samt öppenvård för hetsätningsstörningar.

Här kan du läsa om förändringar i Mandometerklinikernas vårderbjudande:
Vård för ätstörningar >
Öppenvård för hetsätningsstörningar >

Nybesök

När Din egenanmälan/remiss har bedömts av Mandometerklinikens läkare kallas Du till ett nybesök.

Vid nybesöket träffar Du en läkare och en erfaren behandlare. Tillsammans går ni igenom Din sjukhistoria och ätstörningsproblem för att se hur Mandometerkliniken bäst kan hjälpa Dig. Du får samtidigt all information Du behöver angående vår behandling, ätutredning, behandlingsstart, sjukskrivning mm. Nybesöket tar ca en timme.

Läs mer: Vid behandlingsstart görs en utförlig ätutredning >

Drop in

En möjlighet för Dig som inte vill vänta på att få en kallelse till nybesök är att komma på drop-in besök.
Du ska i förväg ha fyllt i en egenanmälan >

Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
Drop in tisdagar kl 13.00 – 15.00
och torsdagar kl 09.00 – 11.00

Du anmäler Dig vid Mandoadministrationen på plan 4, ingång från Hälsovägen 7 NOVUM eller Blickagången 6 NOVUM, Till klinikens kontaktsida >

Mandometerkliniken Danderyds sjukhus
Drop in tisdagar kl 08.30 – 09.30

Hus 5 plan 1, Danderyds sjukhus, Till klinikens kontaktsida >

Så här går det till

Har Du frågor om hälsa eller sjukdom eller undrar över regler och rättigheter i vården, rekommenderar vi att Du besöker landstingens gemensamma webbplats 1177 Vårdguiden.

Contact Us