Du kan söka själv till oss, det kallas egenanmälan:

pa-uppdrag-av_svart_web
För Dig som bor i Region Stockholm

Om Du är folkbokförd i Region Stockholms gör Du en egenanmälan till Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Vi kommer sedan att kalla Dig till ett nybesök.

logotype_color
För Dig som bor i Västra Götaland (VGR)

Om Du är folkbokförd i Västra Götaland (VGR), tex Göteborg, kommer Din egenanmälan skickas till Mandometerkliniken i Alingsås. Vi kommer sedan att kalla Dig till ett nybesök.

rv_pri_300
För Dig som bor i Region Värmland
För att patienter från Region Värmland skall få slutenvård på Mandometerkliniken krävs remiss av läkare med specialistkompetens i psykiatri/barn- och ungdomspsykiatri.
För öppenvård räcker inkommen egenanmälan. Vi kommer sedan kalla Dig till ett nybesök.
 Om Du vill komma till oss på Mandometerklinikerna och inte hör till ovanstående regioner

Invånare i Sverige har rätt att söka specialistsjukvård i hela Sverige. Detta gäller dock bara öppenvård.

Om det finns krav på remiss för den öppna specialistvården i Din region måste Du ha remiss från Din vårdcentral eller annan specialistläkare förutom den egenanmälan Du gör till Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Mer om patientlagen

Vad krävs för att en patient från ett landsting (exempel: hemlandstinget är VGR) ska kunna söka vård i ett annat landsting än hemlandstinget (exempel: vårdlandstinget, Region Stockholm)?

  1. För det första måste patienten ha rätt att få vård i det landsting där patienten söker vård (vårdlandstinget). Det betyder att vårdlandstingets remissregler måste vara uppfyllda. Om det i vårdlandstinget finns möjlighet till egenanmälan/egenremiss/vårdbegäran, är kravet uppfyllt, och patienten har då, förutsatt att det finns ett vårdbehov, rätt att få vård av en vårdgivare i vårdlandstinget, t.ex. Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
  2. För det andra krävs också att hemlandstingets remissregler är uppfyllda. Detta är för att vårdlandstinget ska få ersättning från hemlandstinget. Det är vårdgivaren som ska kontrollera om hemlandstingets remissregler är uppfyllda.


Vilka köregler gäller?

När en patient står i kö hos ett vårdlandsting ska denne stå i samma kö som vårdlandstingets patienter. Det är med andra ord vårdbehovet som ska avgöra. Patienten har dock ingen vårdgaranti hos vårdlandstinget. Om patienten har sökt vård, alternativt valt bort vård, i hemlandstinget, har hemlandstinget uppfyllt vårdgarantin även om patienten får vänta längre på vård i vårdlandstinget.

Har patienten rätt till ersättning för resa och boende på grund av utomlänsvård?

Patienten har inte rätt till ersättning för resa och uppehälle om denne själv väljer vård i ett annat län. Om det uppstår behov av oförutsedda vårdinsatser, som kräver att patienten transporteras, kan patienten dock få ersättning för resa.

Nybesök

När Din egenanmälan/remiss har bedömts av Mandometerklinikens läkare kallas Du till ett nybesök.

Vid nybesöket träffar Du en läkare och en erfaren behandlare. Tillsammans går ni igenom Din sjukhistoria och ätstörningsproblem för att se hur Mandometerkliniken bäst kan hjälpa Dig. Du får samtidigt all information Du behöver angående vår behandling, ätutredning, behandlingsstart, sjukskrivning mm. Nybesöket tar ca en timme.

Läs mer: Vid behandlingsstart görs en utförlig ätutredning >

Drop in

En möjlighet för Dig som inte vill vänta på att få en kallelse till nybesök är att komma på drop-in. Du ska i förväg ha fyllt i en egenanmälan >

Med anledning av Covid-19 flyttar vi drop-in besöken online.

Samma drop-in tider gäller, men istället för att du kommer till oss fysiskt besöker du oss online via din mobil.

Instruktioner, Online-besök

1      Följ länken: mandogroup.compodium.com/connect >

2.     Klicka på knappen “Anslut med CompodiumMobile” för att installera appen Compodium och gå sedan tillbaka till sidan: mandogroup.compodium.com/connect

3.      Nu kan du logga in med personnummer och BankID

4.      Appen compodium öppnas

5.      Vänta tills du blir inbjuden att delta

Drop-in-tider
Måndag 10.00-12.00  Online >
Tisdag 08.30-09.30  Online >
Tisdag 13.00-15.00  Online >
Onsdag 13.00-15.00  Online >
Torsdag 09.00-11.00  Online >
Fredag 09.00-10.00  Online >

Så här går det till

Har Du frågor om hälsa eller sjukdom eller undrar över regler och rättigheter i vården, rekommenderar vi att Du besöker Sveriges regioners gemensamma webbplats 1177 Vårdguiden.

Contact Us