Mandometerbehandlingen fortsätter efter den 30 november 2024!

Patienter från hela landet är välkomna till våra kliniker i Stockholm och Alingsås.

Mandos vårdavtal med Region Värmland, Jönköping och Västra Götaland berörs inte. Från övriga regioner skickas specialistvårdsremiss med betalningsförbindelse till Mando.

Du som är i behandling eller går i det femåriga uppföljningsprogrammet kan fortsätta på Mando. Vi kommer även erbjuda digital rådgivning, utredning av ätstörning, distansbehandling, hela behandlingsprocesser och uppföljning efter friskskrivning.

Contact Us