Ätstörningar är ett samlingsnamn för sjukdomar som är förknippade med ätandet. Vanligtvis är det tre olika diagnoser som brukar ställas, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa eller EDNOS (ätstörning utan närmare specifikation). EDNOS betyder att man uppfyller några av kriterierna för anorexi eller bulimi, men inte alla. Samtliga tillstånd kräver behandling och är sjukdomstillstånd med allvarliga medicinska och psykiska effekter för den drabbade.

Ätstörningar påverkar också ofta den drabbades familj och närmaste väldigt hårt på grund av den maktlöshet och hopplöshet som man som anhörig ofta ställs inför.

Tidiga varningstecken vid anorexia nervosa:
 • Grönsaksbetonad diet med lågt energiinnehåll och undvikande av godis
 • Långsamt ätande och uppskjutande av måltider
 • Äter i ensamhet
 • Överdrivet intresse för mat och vikt
 • Tänker alltid på bantning
 • Ökad fysisk aktivitet
 • Viktminskning
 • Humörsvängningar
 • Undvikande av sociala sammanhang
Tidiga varningstecken på bulimia nevosa:
 • Oregelbundna måltider (hoppar ofta över frukosten)
 • Ätande av ”nyttig” mat i sociala sammanhang men stora mängder av ”onyttig” mat när personen är ensam.
 • Stora mängder mat försvinner där patienten bor
 • Humörsvängningar
 • Fixering vid mat och vikt
 • Bantar ständigt
 • Ökad fysisk aktivitet/självframkallade kräkningar
Vilka 10 frågor ska jag som förälder ställa till ansvarig kliniker?
 1. Hur går behandlingen till?
 2. Används mediciner, i så fall vilka och varför?
 3. Hur många blir friska?
 4. Vilka friskhetskriterier har ni?
 5. Hur lång tid tar behandlingen?
 6. Hur många återfaller?
 7. Hur många avbryter behandlingen?
 8. Följs patienterna upp efter avslutad behandling?
 9. Hur lång erfarenhet har ni av att behandla ätstörningar?
 10. Har ni några publicerade resultat?

Vi ger Dig gärna ytterligare information om ätstörningar och hur Du kan få hjälp.
Kontakta oss på 08-556 406 00 så svarar vi på Dina frågor.

Contact Us