Negative consequences of low energy availability in natural male bodybuilding: a review

Vår nye doktorand Petter Fagerberg visar att otillräcklig energitillgång kan leda till minskad muskelmassa, hormonella störningar och psykologiska problem. Kroppsbyggare och atleter är i risk och måste balansera egergiintaget före och efter tävling.

Fagerberg P.
Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2017 May 22:1-31. doi: 10.1123/ijsnem.2016-0332. [Epub ahead of print] >

Read More

Cognitive behavior therapy for eating disorders versus normalization of eating behavior

Genom att sammanblanda orsak med effekt hävdar CBT teori att kognitiva processer vidmakthåller ätstörningar. Färre än 50% av patienterna blir symtomfria med CBT och fler än 30% återfaller inom ett år. Normalisering av ätbeteendet har mycket bättre effekt.

Södersten P, Bergh C, Leon M, Brodin U, Zandian M.
Physiol Behav. 2017;174:178-190. doi: 10.1016/j.physbeh.2017.03.016

Läs artikeln >

Svensk sammanfattning >

Read More

Anxiolytic effect of warmth in anorexia nervosa

För 100 år sedan behandlade Gull anorektiska patienter med värme och vi rapporterar nu att värme minskar patienternas ångest inom 30 minuter. Om mediciner har effekt, tar det mycket längre tid och på kort sikt ökar faktiskt medicinerna ångesten.

Zandian M, Holmstedt E, Larsson A, Bergh C, Brodin U, Södersten P.
Acta Psychiatr Scand. 2017;135:266-267. doi: 10.1111/acps.12691

Läs artikeln >

Read More

Mandometer i Filter, läsmagasinet för nyfikna

Patienter med ätstörningar har kämpat i den psykologiska experimentverkstaden i 70 år, men tre unga kvinnor, som först var i den verkstaden, blev friska i Mandometerkliniken i Alingsås. Läs en lång artikel om hur det gick till. Ryktet att Mandometerbehandlingen bara passar ett särskilt slags patienter sprids nu, men saknar all grund. Budskapet är i stället optimistiskt, det är inget fel på den som drabbas, vilken frisk person som helst kan faktiskt få problem, och vem som helst kan få hälsan tillbaka.

Läs artikeln >

Till magasinetfilter.se >

Read More