“Ätstörningsvården i Stockholm ska fungera bättre”

Den 26 juni skrev Sandra Ivanovic Rubin, ordförande i Region Stockholms psykiatriutskott, i Läkartidningen att Regionen ska ta över all ätstörningsvård och att vården ska ”nivåstruktureras”. Men Mandometerbehandling är redan nivåstrukturerad, läs Mandos läkares kommentarer Ätstörningsvården i Stockholm ska fungera bättre (lakartidningen.se) >

(mer …)

0 Read More
Contact Us