Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag med verksamhet på fem kliniker i Sverige. I Mandokoncernen finns systerbolagen AB Mando och Mandolean AB; vårdgivare av ätstörningsbehandling oavsett vikt och Mandometer AB som förvaltar och administrerar patenträttigheter.

Förutom specialistsjukvård bedrivs utbildning, forskning och teknikutveckling med syfte att förbättra vården för patienter med ätstörningar och övervikt. I företagsfilosofin understryks vikten av och glädjen i att göra gott för människan; resurserna används effektivt för att patienterna ska få vård på rätt nivå.

Mando Group AB startades av medicine doktor Cecilia Bergh och professor Per Södersten, efter många års forskning om ätbeteende och mättnad vid Karolinska Institutet.

Forskningen om Mandometermetoden har publicerats i flera av världens ledande medicinska och vetenskapliga tidskrifter som The Lancet, PNAS, Nature Medicine och Frontiers in Neuroendocrinology. Forskningen har genererat tolv doktorsavhandlingar och ca 200 expertgranskade artiklar.

Mandos Historia
Grundarna
ceciliabergh_grundarna_mandogroup_

Cecilia  Bergh, medicine doktor

Cecilia Bergh intresserade sig för ätstörningar i början av 1980-talet och skrev en doktorsavhandling om bulimia nervosa. Hon har tillsammans med Per Södersten utvecklat de behandlingsmetoder som idag används vid Mandometerklinikerna och Mandoleanklinikerna. Idag är Cecilia Bergh koncernchef för Mando Group AB.

Founders_Per_Sodersten

Per Södersten, professor

Per Södersten är verksam som professor vid Karolinska Institutet i Huddinge. Genom sin forskning kom Per Södersten tidigt i kontakt med de särskilda problem som drabbar människor med ätstörningar. Per Södersten är idag chef över forskning och undervisning på Mando Group AB.

Styrelsen
stefan_stern

Stefan Stern,
Styrelseordförande

Stefan Stern sitter i styrelser och erbjuder rådgivning till näringslivet inom kommunikation, public affairs och hållbarhet via det egna bolaget Stefan Stern Advisory AB. Han är Senior Advisor till familjekontrollerade Nordstjernan och Wallenberg Foundations AB. Stefan ingår idag även i styrelsen för bolagen Lideta/Mama Mia (primärvård) och Demoskop (marknadsundersökningar). Senaste fem åren har Stern ingått i Investor AB:s företagsledning med ansvar bl a för kommunikation och public affairs. Innan han fick uppdrag i näringslivet arbetade han åt flera regeringar, bland annat som statssekreterare.
ceciliabergh_styrelsen_mandogroup

Cecilia Bergh,
Styrelseledamot, VD och koncernchef 

Cecilia Bergh är medicine doktor och en av grundarna av Mando Group AB och har tillsammans med Per Södersten byggt upp företaget efter många års forskning om ätbeteende och mättnad på Karolinska Institutet.

mf-bild

Magnus Forssblad,
Styrelseledamot

Magnus Forssblad, ortopedkirurg och docent, arbetar på Ortopedi Stockholm och Karolinska Sjukhuset. Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Registerhållare för Svenska Korsbandsregistret, ledamot i Isakos (Internationell Ortopedorganisation) styrelse, ordförande medicinska kommittén Svenska Fotbollförbundet och medlem av medicinska kommittérna i UEFA och FIFA.

PerSodersten_b

Per Södersten,
Styrelseledamot

Per Södersten är en av grundarna till Mando Group AB. Han är professor och verksam vid Karolinska Institutet och samtidigt chef över forskning och undervisning på Mando Group AB.

Mando Group ABs Huvudkontor

Mando Group ABs huvudkontor ligger i Karolinska Institutet Science Park vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Här bedrivs forskning om ätbeteende i samarbete med Karolinska Institutet. Här ligger den största Mandometerkliniken och den äldsta Mandoleankliniken.

Cecilia_helfigur_red2012_cmyk
Cecilia Bergh, koncernchef Mando Group AB

NYHETER

Contact Us