AB Mando är ett privatägt sjukvårdsföretag med verksamhet på fem kliniker i tre länder. AB Mando behandlar anorexia och bulimia nervosa samt ospecificerad ätstörning med Mandometermetoden.

AB Mando ingår i Mando Group AB. I Mandokoncernen finns även systerbolaget Mandolean AB, som med Mandoleanmetoden behandlar övervikt och fetma, och Mandometer AB som förvaltar och administrerar patenträttigheter. Förutom specialistsjukvård för ätstörningar och övervikt, bedrivs utbildning, forskning och teknikutveckling med syfte att förbättra vården för patienter med ätstörningar och övervikt. I företagsfilosofin understryks vikten av och glädjen i att göra gott för människan; resurserna används effektivt för att patienterna ska få vård på rätt nivå.

Mando Group AB startades av medicine doktor Cecilia Bergh och professor Per Södersten, efter många års forskning om ätbeteende och mättnad vid Karolinska Institutet.

Forskningen om Mandometermetoden har publicerats i flera av världens ledande medicinska och vetenskapliga tidskrifter som The Lancet, PNAS, Nature Medicine och Frontiers in Neuroendocrinology. Forskningen har genererat tolv doktorsavhandlingar och ca 200 expertgranskade artiklar.

Mandos Historia
Grundarna
Cecilia Bergh

Cecilia  Bergh, medicine doktor

Cecilia Bergh intresserade sig för ätstörningar i början av 1980-talet och skrev en doktorsavhandling om bulimia nervosa. Hon har tillsammans med Per Södersten utvecklat de behandlingsmetoder som idag används vid Mandometerklinikerna och Mandoleanklinikerna. Idag är Cecilia Bergh koncernchef för Mando Group AB.

Founders_Per_Sodersten

Per Södersten, professor

Per Södersten är verksam som professor vid Karolinska Institutet i Huddinge. Genom sin forskning kom Per Södersten tidigt i kontakt med de särskilda problem som drabbar människor med ätstörningar. Per Södersten är idag chef över forskning och undervisning på Mando Group AB.

Styrelsen
THultsberg_b

Torbjörn Hultsberg,
Styrelseordförande

Torbjörn Hultsberg är affärsjurist och partner i den amerikanska advokatbyrån Kilpatrick Townsend & Stockton. Han har erfarenhet från styrelser både i publika och privata bolag. Torbjörn Hultsberg har varit bolagsjurist och följt bolaget sedan år 2000.

Cecilia Bergh

Cecilia Bergh,
Styrelseledamot, VD och koncernchef 

Cecilia Bergh är medicine doktor och en av grundarna av Mando Group AB och har tillsammans med Per Södersten byggt upp företaget efter många års forskning om ätbeteende och mättnad på Karolinska Institutet. Cecilia Bergh är styrelseledamot i Entreprenörskapsforum.
Till entreprenorskapsforum.se >

Björn Meister, Board Member

Björn Meister,
Styrelseledamot

Björn Meister är professor och legitimerad läkare och är verksam vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet. Hans forskning är fokuserad på hjärnans kontroll av födointag och kroppsvikt.

Styrelseledamot Lars Tööj

Lars Tööj,
Styrelseledamot

Lars Tööj är civilingenjör och arbetar med utveckling av företag. Han har en praktisk erfarenhet från industriell verksamhet som ledningsarbete, affärsutveckling, stora industriella projekt, marknadsarbete, produkt- och produktionsutveckling samt produktion.

PerSodersten_b

Per Södersten,
Styrelseledamot

Per Södersten är en av grundarna till Mando Group AB. Han är professor och verksam vid Karolinska Institutet och samtidigt chef över forskning och undervisning på Mando Group AB.

Mando Group ABs Huvudkontor

Mando Group ABs huvudkontor ligger i Karolinska Institutet Science Park vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Här bedrivs forskning om ätbeteende i samarbete med Karolinska Institutet. Här ligger den största Mandometerkliniken och den äldsta Mandoleankliniken.

NYHETER

Contact Us