Physical activity and sleep during the first week of anorexia nervosa inpatient care

Langlet B, Vestermark F, Stolt J,Zandian M, Södersten P, Bergh C.
PLoS One. 2021;16(11). doi:10.1371/journal.pone.0260077

Fysisk aktivitet och sömn mättes under första behandlingsveckan i slutenvården. Den fysiska aktiviteten var låg, vilket underlättar behandlingen. Yngre patienter som har behov av mer sömn uppfyllde dock inte sömnrekommendationerna.

Läs artikeln >

 

0 Read More

Virtual Reality App for Treating Eating Behavior in Eating Disorders: Development and Usability Study

Langlet B, Odegi D, Zandian M, Nolstam J, Södersten P, Bergh C
JMIR Serious Games, 2021;9(2):e24998 doi: 10.2196/24998

Studien utvärderade behandlares upplevelser av exponeringsterapi med hjälp av Virtual Reality. Mattyp, miljö och socialt samspel var viktiga för att kunna hjälpa patienter.

Läs artikeln >

0 Read More
Contact Us