Replik: Centerpartiet har blivit del av socialiseringsexperimentet

Det är ett återkommande problem i all sjukvårdsdebatt att kostnader baseras på åtgärd, bara en femtedel av all upphandling av hälso- och välfärdstekniker tar hänsyn till åtgärdens effekt, lägsta pris får i stället avgöra, skriver Mando Groups Cecilia Bergh och Stefan Stern tillsammans med Per Södersten, professor em, Karolinska Institutet.

Dagens Industri Debatt >

Se pdf >

0 Read More

Behandlingsprinciper och Resultat – Cecilia Bergh

Från symposiet “2000 friska” den 15 juni 2023 i Stockholm.
Cecilia Bergh och Per Södersten grundade Mando 1993. Tillsammans med 200 medarbetare har över 2000 patienter behandlats till remission i Sverige. Cecilia har publicerat ca 80 vetenskapliga arbeten och byggt upp den största ätstörningsverksamheten i landet. Resultaten visar att ca 75% når symptomfrihet på i genomsnitt 12 månader, återfallen är färre än 10% under fem års uppföljning.

0 Read More

Svar till SVT

Då reportrarna från SVT ignorerar våra svar för att istället konsekvent förvränga fakta och vinkla sina artiklar för att ge nyhetspubliken en så dålig bild av Mando som möjligt, publicerar vi svaren till SVT här.

Man bör också känna till att reportrarna enbart, medvetet och aktivt sökt patienter som vill rikta kritik. Våra patienter, anhöriga och medarbetare vittnar om att SVTs reportrar varit ointresserade av goda erfarenheter, att deras kontakter med SVT har avvisats, avbrutits eller avslutats arrogant samt att patienter fått e-brev med innehållet:

Hej! Jag är reporter på SVT. Vi letar just nu efter personer med negativa upplevelser av Mandometerklinikerna då vi har ett intresse att rikta in oss på en sådan granskning just nu, eventuellt inför kommande dokumentär. Vi har förstått att du är missnöjd med Mando och vill skicka en förfrågan om att medverka i en längre filmad intervju med oss, då vi verkligen söker efter personer med dina erfarenheter.

(mer …)

Read More
Contact Us