Utnyttjande av Mandometerklinikens resurser under falska premisser

En grävande reporter på tidningen ETC har tagit Mandometerklinikernas tid och personalens resurser i anspråk genom att falskt uppträda som förälder till en svårt sjuk patient och erbjudit sig att betala för behandlingen. Vi vill göra er uppmärksam på att det är ett lika oacceptabelt som oetiskt beteende. Ingen privatbetalande patient får förtur till behandling. Det känner reportern till. Mandometerklinikerna följer Hälso- och Sjukvårdslagen och Patientlagen och behandlar de svårast sjuka först.
(mer…)

0 Read More

Physical activity and sleep during the first week of anorexia nervosa inpatient care

Langlet B, Vestermark F, Stolt J,Zandian M, Södersten P, Bergh C.
PLoS One. 2021;16(11). doi:10.1371/journal.pone.0260077

Fysisk aktivitet och sömn mättes under första behandlingsveckan i slutenvården. Den fysiska aktiviteten var låg, vilket underlättar behandlingen. Yngre patienter som har behov av mer sömn uppfyllde dock inte sömnrekommendationerna.

Läs artikeln >

 

0 Read More

Virtual Reality App for Treating Eating Behavior in Eating Disorders: Development and Usability Study

Langlet B, Odegi D, Zandian M, Nolstam J, Södersten P, Bergh C
JMIR Serious Games, 2021;9(2):e24998 doi: 10.2196/24998

Studien utvärderade behandlares upplevelser av exponeringsterapi med hjälp av Virtual Reality. Mattyp, miljö och socialt samspel var viktiga för att kunna hjälpa patienter.

Läs artikeln >

0 Read More
Contact Us