Utnyttjande av Mandometerklinikens resurser under falska premisser

En grävande reporter på tidningen ETC har tagit Mandometerklinikernas tid och personalens resurser i anspråk genom att falskt uppträda som förälder till en svårt sjuk patient och erbjudit sig att betala för behandlingen. Vi vill göra er uppmärksam på att det är ett lika oacceptabelt som oetiskt beteende. Ingen privatbetalande patient får förtur till behandling. Det känner reportern till. Mandometerklinikerna följer Hälso- och Sjukvårdslagen och Patientlagen och behandlar de svårast sjuka först.
(mer…)

0 Read More

Fortsatt uppdrag till AB Mando om specialiserad ätstörningsvård i Alingsås

AB Mando i Alingsås kommer att fortsätta att bedriva specialiserad ätstörningsvård på Västra Götalandsregionens uppdrag.
Det blir resultatet av en upphandling som västra hälso- och sjukvårdsnämnden genomfört.

Meddelande från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden >

Till vgregion.se >

Till Mandometerkliniken Alingsås kliniksida >

0 Read More
Contact Us