Vi har fem Mandometerkliniker i Sverige, fyra i Stockholm samt en klinik i Alingsås. Ungefär 1100 unika patienter kommer till Mandometerklinikerna varje år.

Mandometerklinikernas lokaler präglas av Skandinavisk design med stram enkelhet, björk, organiska former och klara naturliga färger. Flera svenska och europeiska konstnärer har smyckat väggarna på klinikerna. En konstnär har gjort målningar efter samtal med patienterna om vad de önskar se på väggarna. På varje Mandometerklinik finns ätlaboratorier, kök, värmerum, allrum, studie- och aktivitetsrum, glädjeverkstad, undersökningsrum och kontor.

Contact Us