Det går att bli frisk från en ätstörning.
Mandometerklinikerna erbjuder behandling av ätstörningar som anorexi och bulimi med hjälp av Mandometermetoden, en evidensbaserad behandling som lär Dig att äta och känna mättnad. Mandometermetoden är lika effektiv för alla typer av ätstörningar.

Vi har visat att när ätandet och mättnadskänslan normaliserats, försvinner andra symptom som låg puls, frusenhet, depression, ångest och tvångstankar. Ett normalt ätbeteende är nyckeln till att bota en ätstörning och därför är ätträning med vårt medicintekniska hjälpmedel Mandometer® en viktig del i behandlingen.

Förutom att normalisera ätbeteendet ingår värmebehandling, aktivitetsbehandling och ett program för social återuppbyggnad och stärkt självförtroende. Behandlingen sker som regel utan användande av mediciner. Behandlarna stöttar, uppmuntrar, ger alternativ och strukturerar.

Mandometerklinikerna har visat att anorexi och andra ätstörningar inte är kroniska sjukdomar, man kan bli frisk utan bestående problem. Stigmatiseringen avtar när det finns en bot och sjukdomens orsak blivit känd. Patienterna är stolta och berättar gärna hur de blev friska. Förtroendet ökar om man bemöts humant och förutsättningarna för beteendeförändringar optimeras.

Contact Us