Mandometerklinikerna har behandlat ätstörningar framgångsrikt sedan 1993 i Sverige, USA och Australien.

 

75% av patienterna går i remission, dvs de blir symtomfria och
90% av dessa håller sig friska fem år efter behandlingen.

Om man jämför med andra behandlingar är resultaten mycket bra. Det beror på att Mandometerbehandlingen hela tiden utvecklas genom forskning på Karolinska Institutet. Forskningen förbättrar behandlingen för patienterna, både de med ätstörningar och de som är överviktiga.

Nu har fler än 2000 patienter hittills friskskrivits efter behandling på någon av Mandometerklinikerna. Våra behandlingsresultat har publicerats i vetenskapliga och medicinska tidskrifter.

Läs mer om våra behandlingsresultat >

Contact Us