Behandlingsprinciper och Resultat – Cecilia Bergh

 In 2024, Nyheter, Symposium 2000 friska

Från symposiet “2000 friska” den 15 juni 2023 i Stockholm.
Cecilia Bergh och Per Södersten grundade Mando 1993. Tillsammans med 200 medarbetare har över 2000 patienter behandlats till remission i Sverige. Cecilia har publicerat ca 80 vetenskapliga arbeten och byggt upp den största ätstörningsverksamheten i landet. Resultaten visar att ca 75% når symptomfrihet på i genomsnitt 12 månader, återfallen är färre än 10% under fem års uppföljning.

Contact Us