Vad tycker våra patienter?

Varje år under två slumpmässigt valda veckor ber vi våra patienter i behandling anonymt fylla i en enkät om hur man upplever vården. Här visas en sammanställning av svaren. Patienterna som [...]

God fortsättning

Vi ser fram emot att under 2024 fortsätta hjälpa så många patienter som möjligt till ett nytt friskt liv fri från ätstörning. Mando tar emot patienter från hela Sverige, ni är välkomna att söka [...]