Mandometerklinikerna grundades av Cecilia Bergh och Per Södersten. Behandlingen bygger på forskning om ätbeteende och mättnad vid Karolinska Institutet.

Vi äter på ungefär samma sätt varje dag. Men om vi äter mindre och bantar ändras beteendet, kroppen ställer in sig i ett nytt läge och kan fastna. Men det är inte något fel på den som har svårt att hålla sin kroppsvikt; människans biologi är anpassad till svält och hämtar sig från svält utan bestående problem.

Patienterna får ångest, depression och tvångstankar beroende på att de svälter och äter oregelbundet. Problemen minskar och försvinner till slut när man får tillbaka kontrollen över hur man äter.

Professor Per Södersten på Karolinska Institutet är chef för forskningen på Mandometerklinikerna. Söderstens grupp studerar hur människor äter snarare än vad de äter. Vidare studerar de vad som händer fysiologiskt och mentalt när ätandet förändras. Eftersom restriktivt ätande kan orsaka psykologiska problem, kan människor ändra sina tankar genom att lära sig att äta normalt. Söderstens forskning har lett till att den medicinsktekniska apparaten Mandometer® utvecklats och som kommit att bli den viktigaste delen av behandlingen för såväl under – som överviktiga patienter.

Varför får kvinnor men inte män anorexi?

Varför får kvinnor men inte män anorexi?

De allra flesta som får anorexi är kvinnor. Det beror på att vi reagerar olika när vi bantar. Nästan alla kvinnor har bantat någon gång i sitt liv och när de försöker minska på måltiden första gången så äter kvinnor faktiskt mindre mat dagen därpå (den vita stapeln är lägre än den svarta till vänster). Män äter däremot mer än kvinnor om de inte bantar (jämför de svarta staplarna) och ännu mer om de har hoppat över middag dagen innan (jämför de vita staplarna). Män kompenserar för kortvarig svält, men inte kvinnor. Denna biologiska skillnad mellan könen kanske parad med det starkare sociala trycket på unga kvinnor att vara smal gör att flickor/kvinnor drabbas mer av sjukdomen.

Kvinnor1_sv
Figur 1. Kvinnors och mäns matintag före och efter avstående av måltid (Södersten m fl. Horm Bahav 2006; 50:572-578).
Två slags ätbeteenden

Två slags ätbeteenden

Vi äter lite fortare i början och sedan avtar äthastigheten;  ätbeteendet är normalt decelererat. Men den som har anorexi eller andra ätstörningar äter i samma takt under hela måltiden, de äter linjärt. Den som äter decelererat har kontroll men den som äter linjärt har svårt att äta lagom när det är ont on tid eller gott om mat, kontrollen över matintaget och kroppsvikten går förlorad.

decelerated_Linear_eatingpattern_separerade_sv
Figur 2. Decelererat och linjärt ätbeteende (Zandian et al. Physiol Behav, 2008;doi:10.1016/j.physbeh.2008.11.07).
Viktigt att lära sig äta

Viktigt att lära sig äta

EatingRate_Anxiety_sv
Figur 3. Zandian et al. Physiol Behav, 2008;doi:10.1016/j.physbeh.2008.11.07.

Ångest, tvångstankar och depression försvinner när man äter normalt.

Farmakologisk behandling av ätstörning

Farmakologisk behandling av ätstörning

  • Det finns ingen medicin mot ätstörningar
  • Antidepressiva mediciner har en mycket liten effekt vid bulimi
  • Ingen vet vad som händer om man medicinerar under lång tid

Huhn, M m fl. Efficacy of pharmacotherapy and psychotherapy for adult psychiatric disorders: a systematic overview of meta-analyses. JAMA Psychiatry 2014;71:706-715. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2014.112.

EU-projektet SPLENDID

Mandometer deltar i EU-projektet SPLENDID tillsammans med ingenjörer och forskare från fem andra länder i europa. Målet med SPLENDID är att kunna hjälpa och förhindra uppkomsten av fetma och ätstörningar bland ungdomar och unga vuxna, genom att erbjuda personlig service och guida dem till en sundare livsstil.
Läs mer på SPLENDID-program.eu >

ScientificArt_collage

Genom åren har en lång rad vetenskapliga artiklar om forskningen på Mando publicerats i vetenskapliga och medicinska journaler.

Vetenskapliga artiklar
Contact Us