Friskskrivning

De patienter som friskskrivits från någon av Mandometerklinikerna har efter behandlingen:

  1. Normalt ätbeteende och mättnad, dvs de äter 300-350 gram på 12-15 minuter
  1. Normal vikt (för kvinnor BMI 19-24, för män BMI 20-25)
  1. Normala laboratorievärden
  1. Normalt psykiatriskt tillstånd (ångest, depression och tvångstankar/beteenden)
  1. Tillbaka i skola eller arbete
  1. Mat och vikt upplevs inte vara ett problem
  1. Inga hetsätningar eller kräkningar de senaste 3 månaderna

Om man klarar fem av sju kriterier är man på väg att bli frisk, man är i partiell remission och fortsätter i behandlingen.

Hanna White

Uppföljning

Under första året efter friskskrivning är risken för återfall störst. För att Du ska känna Dig trygg har vi ett femårigt uppföljningsprogram; en erfaren behandlare kontaktar Dig för 11 kontroller.

Uppföljningsprogrammet är unikt och Du får stöd i att komma tillbaka till det liv Du hade innan Du blev sjuk.

Vi hjälper Dig att förbli frisk. 10% av alla som blir friska återfaller, men det är lättare att bli frisk en andra gång, 75% av de som återfallit väljer att behandlas en andra gång och de behöver inte vänta, behandlingen börjar omedelbart.

Uppföljningsverksamheten visar att man kan bli frisk och förbli frisk. Det är fantastiskt att träffa patienterna när de är friska. Det betyder otroligt mycket för oss som jobbat med dem så intensivt. Emellanåt kan vi också ordna träffar där personerna i uppföljningsprogrammet pratar med patienter i behandling. Det är viktigt att visa att det går att bli frisk och vad det innebär att leva ett normalt liv igen.

Monica Callmar, ansvarig för uppföljning på Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Monica_Callmar_crop2
Monica Callmar

During my own treatment, I vividly remember meeting Swedish girls who had been treated and were in remission and living happy, healthy lives. Meeting them had such a big impact on me at the time. If I can offer the same hope to a young person struggling with an eating disorder, it would mean a lot to me.

En friskskriven patient från Australien.

Contact Us