Vi har avtal med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen (VGR), Värmlands och Gävleborgs läns landsting. Du kan behöva en remiss förutom Din egenanmälan: Läs mer >

För patienter från andra landsting gäller vård enligt patientlagen, se 1177.se >

Behandlingen är gratis för patienter under 18 år.

Avgifter för patienter 18 år och äldre:

Nybesök
350 kr
Har Du högkostnadskort gäller det.

Öppenvård/dagvård
200kr/besök
Har Du högkostnadskort gäller det.

Heldygnsvård
100kr/dygn.
Denna avgift täcks inte av högkostnadsskyddet.

För ytterligare information: 08-556 406 00

Du kan söka själv till oss, det kallas egenanmälan. Den fyller Du lätt i här på vår hemsida:

Har Du frågor om hälsa eller sjukdom eller undrar över regler och rättigheter i vården, rekommenderar vi att Du besöker landstingens gemensamma webbplats 1177 Vårdguiden.