Bra ätstörningsvård på Mando – Läkartidningen Debatt

 In 2024, Nyheter

Stefan Skagerberg, Leg läkare, specialist i allmänpsykiatri
– Läkartidningen, Debatt >

Jacek Kaczynski, Leg läkare, specialist i allmänmedicin
– Läkartidningen, Debatt >

Elisabeth Sundqvist. Leg läkare, specialist i allmänpsykiatri, specialist beroendesjukdomar, leg psykoterapeut med kognitiv inriktning
– Läkartidningen, Debatt >

Bra ätstörningsvård på Mando

Åren 2019 – 2022 var jag timanställd specialistläkare i psykiatri på Mandometerklinikerna Huddinge och Sophiahemmet. Strikta ätträningssrutiner och tydliga former för behandling och omvårdnad bidrog till en effektiv behandlingsmiljö som också gav mycket goda resultat i form av bruten svält med ökad mottaglighet för psykologiska och sociala insatser. Där fanns bland patienterna även en beaktansvärd psykiatrisk samsjuklighet (sömnstörning, ångest och depression) och behandlingspersonalen gjorde betydande insatser psykologiskt och medmänskligt; farmakoterapin vid samsjuklighet var mestadels melatonin och antidepressiva. Rutinmässigt följs tillfrisknade patienter upp i fem års tid, något som påvisat få återfall.
Det är med en egendomlig känsla av overklighet jag har följt det omfattande mediadrev som drabbat Mando efter två märkligt vinklade artiklar i tidningen Etc. Att region Stockholm av allt att döma beslutat sig för att inte upphandla denna behandling framöver betraktar jag som ett stort misstag

Stefan Skagerberg, Leg läkare, spec allmän psykiatri., Pensionär
Jäv: Varit timanställd på Mando

Jag har förväntat mig lite mer saklig resonemang och lite mer ödmjukhet av en sakkunnig som inte har egna meriter just när det gäller forskning om ätstörningar.

Hej Ata Ghaderi!
Jag hade förväntat mig lite mer saklig resonemang och lite mer ödmjukhet av en sakkunnig som inte har egna meriter just när det gäller forskning om ätstörningar. Bergh, Leon och Södersten har lagt grunder och gjort det möjligt att fortsätta utveckla forskning, bl a din forskning. Det finns olika sätt och perspektiv att angripa och förstå olika fenomen. Att “psykologisera” allt med KBT-mantra är inte alltid rätt och lätt. Låt mig bifoga en bild från er sida. Bilden säger mer en massor av ord brukar man säga. Och din bild är mycket flummig och säger något om ditt grepp om ämnet

https://ki.se/sites/kise/files/qbank/image001_custom20230428130453.jpg

MVH

Jacek Kaczynski, Specialist i allmänmedicin. Wallberghälsa . Mandometerkliniken Novum
Jäv: jag arbetar deltid på Mandometerkliniken

Vakna upp!

Politiker vakna upp! Region Stockholm är på väg att genomföra ett stort misstag som drabbar våra barn, ungdomar och vuxna som kämpar med ätstörning, en livsfarlig sjukdom som kan medföra dödlig utgång.
Jag är så klart part i målet, annars är det svårt att ha grundlig vetskap om den ätstörningsbehandling som bedrivs på Mandometerklinikerna.
Det är farligt att styras av politisk gångbarhet. Som ex var jag med för några decennier sedan när psykodynamisk terapi skulle bannlysas, då det inte var ”evidensbaserat” och skulle vara helt värdelöst för det stora flertalet patienter. Istället hyllades KBT. I dag, flera decennier senare har vi ändrat oss och psykodynamisk terapi är verksamt och kan erbjudas igen. Det visste vi alla som arbetade psykodynamiskt och ingen av oss i vården, fick komma till tals när vi behövdes. Ingen fick bemöta vinklad kritik.
Vi som arbetar som läkare på Mandometerklinikerna har en omfattande specialistgrund med barnläkare, specialister i internmedicin och endokrinologi, specialister i psykiatri. Vi har återkommande försökt att få svara för verksamheten i allt från dagspressen till Läkartidningen. Vår yttrandefrihet är helt spärrad på samtliga tidningar.
Vi har alltid hjälpts åt med landstingsdriven ätstörningsvård och lämnat valmöjlighet för våra patienter. Mandometerklinikerna har i alla år vårdat barn, unga och vuxna som misslyckats i annan ätstörningbehandling och vice versa. Vi har ett gott upparbetat samarbete där Mandometerklinikerna behövs.

Elisabeth Sundqvist. Leg läkare, specialist allmän psykiatri, specialist beroendesjukdomar, leg psykoterapeut med kognitiv inriktning.

Elisabeth Sundqvist, Överläkare, Mando
Jäv: Arbetar på Mando

Contact Us