GDPR – behandling av personuppgifter på Mandometerklinikerna

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft.

GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.

I enlighet med GDPR:s grundläggande princip ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas.

Vi på Mandometerklinikerna vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med kraven i GDPR.

För mer information om GDPR:

https://www.sll.se/om-landstinget/Landstingets-uppdrag-och-ansvar/integritet-och-behandling-av-personuppgifter/ >

http://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/personuppgifter/personuppgifter-i-varden/ >

Personuppgiftsansvarig      

AB Mando Box 4006                                                                     :
141 04 Huddinge
Telefon: 08 556 406 00
Organisationsnummer: 556570-0233

Vid frågor kring personuppgiftsbehandling kan du kontakta vårt dataskyddsombud Monica Ericson på dataskyddsombud@mando.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

För Dig som söker jobb hos Mando:

I samband med att du ansöker om ett jobb ger du samtycke till att dina personuppgifter registreras och behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. HR och rekryterande chef har tillgång till dina ansökningshandlingar. Uppgifterna sparas så länge de är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Om vi inte har något ledigt jobb för tillfället, men ändå vill behålla dina uppgifter för framtida rekryteringar kommer du via e-post få en förfrågan om samtycke till detta.

Du kan under på gående rekrytering ta tillbaka ditt samtycke genom att återta ansökan. Vill du återta din ansökan kontakta HR-ansvarig, hr@mando.se. Ange vilken tjänst du sökte.

Prenumeration på nyhetsutskick:

Genom att prenumerera på våra nyhetsutskick godkänner du att vi får spara din epostadress i syfte att skicka nyhetsbrev till dig. Utskicken görs genom tjänsten mailpoet (mailpoet.com) I slutet av nyhetbreven finns en länk för avregistrering av tjänsten om du inte längre vill få våra brev, eller skicka ett meddelande till webadmin@mando.se om du vill att din epostadress raderas från vår lista.

Contact Us