Vad tycker våra patienter?

 In 2024, Nyheter

Varje år under två slumpmässigt valda veckor ber vi våra patienter i behandling anonymt fylla i en enkät om hur man upplever vården.
Här visas en sammanställning av svaren. Patienterna som svarade på enkäten hade i genomsnitt behandlats på Mando i fem månader.

Se 2023 års resultat >

Contact Us