Utnyttjande av Mandometerklinikens resurser under falska premisser

 In 2021, Nyheter, Pressmeddelanden

En grävande reporter på tidningen ETC har tagit Mandometerklinikernas tid och personalens resurser i anspråk genom att falskt uppträda som förälder till en svårt sjuk patient och erbjudit sig att betala för behandlingen. Vi vill göra er uppmärksam på att det är ett lika oacceptabelt som oetiskt beteende. Ingen privatbetalande patient får förtur till behandling. Det känner reportern till. Mandometerklinikerna följer Hälso- och Sjukvårdslagen och Patientlagen och behandlar de svårast sjuka först.

Reportern känner också till att avtalen med Region Stockholm begränsar antalet patienter som Mandometerklinikerna får behandla. Patienter från andra länder inkräktar inte på hur många svenska patienter som behandlas. De utländska patienterna är som regel mycket sjuka och har flera misslyckade behandlingar bakom sig. Mandometerbehandlingen har hjälpt också dessa patienter. Allt ekonomiskt överskott går till forskning och utveckling, ägarna har aldrig tagit ut någon aktieutdelning.

Vidare påstås i ETC att Mandometerklinikernas verksamhet, som är baserad på 35 års forskning vid Karolinska Institutet, inte är utvärderad vetenskapligt. Det är också fel. Ett stort antal artiklar om metod och behandling har publicerats efter sedvanlig expertgranskning i vetenskapliga och medicinska tidskrifter, några i världens främsta, inklusive the Lancet, Nature Medicine, BMJ och PNAS. Tack vare forskning och en engagerad personal har över 2000 svenska patienter behandlats framgångsrikt och samhället har sparat över 8 miljarder kronor. De årliga patientenkäterna bekräftar att majoriteten patienter är mycket nöjda och om de har förslag till förbättringar ser vi till att de blir verklighet.

Contact Us