Effektiv behandling av ätstörningar nu på Sophiahemmet

 In Pressmeddelanden

Mandometerkliniken med sin effektiva behandlingsmetod för ätstörningar öppnar nu även för patienter på Sophiahemmet. Här invigs nu en ny vårdavdelning för 16 patienter samt en öppenvårdsverksamhet för ätstörningar och hetsätning.

Se pressmeddelande >

Sophiahemmet:
Effektiv behandling av ätstörningar nu på Sophiahemmet >
Se pdf >

Contact Us