Certifieringar

ISO 9001 och 14001 Samtliga Mandometer – och Mandoleankliniker i Sverige, USA och Australien är kvalité och miljöcertifierade enligt internationell standard, ISO 9001 och 14001. Sedan första ISO-certifiering 2008, görs årliga revisioner.

Läkemedelsverket godkände Mandometer som medicinsk tekniskt hjälpmedel 2013.

Amerikanska läkemedelsverket, Food and Drug Administration (FDA) godkände Mandometer för behandling av ätstörningar 2011.

ACHCS Mandometerkliniken i Melbourne är certifierad som Day Care Hospital sedan 2010.

Terapeutic Goods Administration (TGA) i Australien (Australiens motsvarighet till amerikanska FDA) godkände Mandometer som medicinsk tekniskt hjälpmedel 2006.

WAND i Nya Zealand (Nya Zealands motsvarighet till amerikanska FDA) godkände Mandometer som medicinsk tekniskt hjälpmedel 2006.

Utmärkelser

1998 Nominerad till Thomas Wakley Prize. Bergh C, Södersten P. Anorexia nervosa: rediscovery of a disorder. Lancet 1998; 351: 1427-9.

2005 Fredrika Runebergstipendiet 2005 gavs till Marianne Käcko, Vasa, Finland “uppmärksammande av Mandometerbehandling för anorexi och bulimi.

2005 “Dignan Stephens Oration Medal 2005” gavs till professor Per Södersten och dr Cecilia Bergh “for Care and Welfare of Children, Royal Children Hospital, Brisbane, Australia”.

2006 Mandometer® tilldelades 2006 års stora pris för Teknisk Innovation. ”The Swedish Embedded Systems Award from the Swedish Association of Electronics Industries in 2006 for its innovative design and treatment efficacy.”

2008 AB Mando fick av SWECARE hedersomnämnande för export av sjukvård till tre världsdelar. Sjukvårds – och socialminister Göran Hägglund: ”AB Mando har på ett framgångsrikt sätt konceptualiserat och paketerat en mycket komplex tjänst och etablerat sin verksamhet i tre världsdelar”.

2008 professor Julian Shield, Bristol University Hospital tilldelades ”Clinical Excellence Award” från BUPA för bästa kliniska studie: Ford A, Bergh C, Södersten P, Sabin M, Hollinghurst S, Hunt L, Shield P. Treatment of childhood obesity by retraining eating behaviour: a randomised trial. BMJ. 2010; 340:b5388 doi:10.1136/bmj.b5388.

2010 Cecilia Bergh blev Stockholmsfinalist i “The Entrepreneur of the Year” sponsrad av Ernst & Young och SEB.

2010 Cecilia Bergh blev finalist för Svenska Innovationspriset sponsrat av Vinnova, Almega, ÅF och Veckans Affärer.

2011 tilldelades vår grupp “The Henning Andersen Prize for scientific merit from the European Society of Pediatric Endocrinology”.

2011 fick vår grupp “the Healthcare Technology Acceleration Award from the California HealthCare Foundation, Booz Allen Hamilton, and the Robert Wood Johnson Foundation to expand the treatment availability by developing a mobile Mandometer treatment system using smart phone technology”.

2016 Cecilia Bergh tilldelades Utmärkelsen Årets Entreprenör 2015/2016 av Stiftelsen Bolleks Kundskapsfond. Läs mer om Årets Entreprenör: www.aretsentreprenor.se >

2016 “Export Pioneer 2016” Priset delas ut av Fonden för exportutveckling tillsammans med Stockholms Handelskammare och tilldelas ett företag som bedöms ha stor exportpotential.

2016 Cecilia Bergh blev finalist för Årets Uppfinnarkvinna 2016. Svenska Uppfinnarföreningen och Almi.

2017 Finalist för EU Innovation Radar Prize.

2018 Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för uppskattad arbetsinsats tilldelas Cecilia Bergh och Per Södersten.

2018 H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i högblått band för förtjänstfulla samt framstående insatser inom medicinsk forskning tilldelas Cecilia Bergh och Per Södersten.

9001_14001-2

Läs mer: iso.org >

emblem-hs
News_W_collage

Läs vad som skrivits om oss

Tidningsartiklar
ScientificArt_collage

Genom åren har en lång rad vetenskapliga artiklar om forskningen på Mando publicerats i vetenskapliga och medicinska journaler.

Vetenskapliga artiklar
Contact Us