”Valfriheten behöver säkras även i specialistvården”

 In 2024, Nyheter

Det är dags att stifta lagen om patienters valfrihet (LOP), som ger alla rätt att söka specialistvård i hela landet, skriver Gunnar Hökmark och Stefan Stern, Valfrihetskommissionen.

Dagens Samhälle, Debatt >

Contact Us