Egenerfarnas rapport 2023

Mandometerklinikernas Egenerfarna (Medarbetare med brukarerfarenhet) finns tillgängliga för alla våra patienter. Även närstående kan boka samtal med en egenerfaren via patientens ansvarige [...]