Egenerfarnas rapport 2023

 In 2024, Nyheter

Mandometerklinikernas Egenerfarna (Medarbetare med brukarerfarenhet) finns tillgängliga för alla våra patienter. Även närstående kan boka samtal med en egenerfaren via patientens ansvarige behandlare.
Läs Egenerfarnas Rapport 2023 >

Contact Us