”Socialstyrelsen är partisk om vård vid ätstörningar”

 In 2021-2025, 2024, Nyheter, Tidningsartiklar

Det är allvarligt att myndigheten utgår ifrån att privat vård, som inte ingår i det offentliga utbudet, inte kan rekommenderas anser Tycho Tullberg och Magnus Forssblad, Mando Group AB.

Dagens Medicin, Debatt >

Contact Us