”Stäng inte ned vård för anorexia”

 In 2021-2025, 2024, Nyheter, Tidningsartiklar

Väl fungerande vård för svårt sjuka patienter med ätstörningar monteras nu ned. Det är med stor sorg jag ser hur ideologiska argument styr denna politik, skriver specialistläkare Madeleine Muhr.

– SvD, Debatt >

Contact Us