Physical activity and sleep during the first week of anorexia nervosa inpatient care

 In 2021, Nyheter, Vetenskapliga artiklar

Langlet B, Vestermark F, Stolt J,Zandian M, Södersten P, Bergh C.
PLoS One. 2021;16(11). doi:10.1371/journal.pone.0260077

Fysisk aktivitet och sömn mättes under första behandlingsveckan i slutenvården. Den fysiska aktiviteten var låg, vilket underlättar behandlingen. Yngre patienter som har behov av mer sömn uppfyllde dock inte sömnrekommendationerna.

Läs artikeln >

 

Contact Us