Anorexia nervosa: rediscovery of a disorder

 In 1996-2000, Vetenskapliga artiklar

Bergh C, Södersten P.
Lancet 1998; 351: 1427-9.

Läs artikeln >

Contact Us