Cognitive behavior therapy for eating disorders versus normalization of eating behavior

 In 2016-2020, 2017, Nyheter, Vetenskapliga artiklar

Genom att sammanblanda orsak med effekt hävdar CBT teori att kognitiva processer vidmakthåller ätstörningar. Färre än 50% av patienterna blir symtomfria med CBT och fler än 30% återfaller inom ett år. Normalisering av ätbeteendet har mycket bättre effekt.

Södersten P, Bergh C, Leon M, Brodin U, Zandian M.
Physiol Behav. 2017;174:178-190. doi: 10.1016/j.physbeh.2017.03.016

Läs artikeln >

Svensk sammanfattning >

Contact Us