Anxiolytic effect of warmth in anorexia nervosa

 In 2016-2020, Vetenskapliga artiklar

För 100 år sedan behandlade Gull anorektiska patienter med värme och vi rapporterar nu att värme minskar patienternas ångest inom 30 minuter. Om mediciner har effekt, tar det mycket längre tid och på kort sikt ökar faktiskt medicinerna ångesten.

Zandian M, Holmstedt E, Larsson A, Bergh C, Brodin U, Södersten P.
Acta Psychiatr Scand. 2017;135:266-267. doi: 10.1111/acps.12691

Läs artikeln >

Contact Us