Homeostasis in anorexia nervosa

Södersten P, Bergh C, Zandian M and Ioakimidis I.
– Front. Neurosci. 2014; 8:234, doi: 10.3389/fnins.2014.00234.

Läs artikeln >

Många unga kvinnor bantar för att undvika övervikt, några förlorar kontrollen och får anorexi. Men hundratals kvinnor har blivit friska genom ätträning, problemen försvinner. Den nya artikeln förklarar hur ett normalt ätbeteende påverkar hjärnan och återställer hälsan hos underviktiga kvinnor.

Contact Us