How eating affects mood

 In 2011-2015, Vetenskapliga artiklar

Ioakimidis I, Zandian, M Ulbl F, Bergh C, Leon M, Södersten P.
Physiol Behav, 2011; Jun 1;103(3-4):290-4. Epub 2011 Feb 18.

Läs artikeln >

Contact Us