Negative consequences of low energy availability in natural male bodybuilding: a review

 In 2016-2020, Vetenskapliga artiklar

Vår nye doktorand Petter Fagerberg visar att otillräcklig energitillgång kan leda till minskad muskelmassa, hormonella störningar och psykologiska problem. Kroppsbyggare och atleter är i risk och måste balansera egergiintaget före och efter tävling.

Fagerberg P.
Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2017 May 22:1-31. doi: 10.1123/ijsnem.2016-0332. [Epub ahead of print] >

Contact Us