Treatment of childhood obesity by retraining eating behaviour: a randomised trial

 In 2006-2010, Vetenskapliga artiklar

Ford A, Bergh C, Södersten P, Sabin M, Hollinghurst S, Hunt L, Shield P.
– BMJ. 2010; 340:b5388 doi:10.1136/bmj.b5388.

Läs artikeln >

Contact Us