Reversible biological adaptations in obesity

 In 2011-2015, Vetenskapliga artiklar

Södersten P, Bergh C, Shield J and Lightman S
– The Lancet 2015, Vol 3: 314.

Läs artikeln >

Contact Us