Treatments outcomes for eating disorders in Sweden: data from the national quality registry

 In 2019, Nyheter, Veckan som gått, Vetenskapliga artiklar

Resultatet av ätstörningsbehandling i Sverige

Enligt kvalitetsregistret Riksät behandlas 2600 patienter för ätstörningar varje år. Andelen symtomfria patienter ett år senare har minskat från var femte till var sjunde. Eftersom de inte följs upp under längre tid, vet vi inte hur det går för patienterna på sikt.

Men resultaten i Riksät har i media sagts visa att ”hälften eller fler av alla som kommer i behandling blir diagnosfria” och att ”70% blir friska”, överdrifter som vilselett allmänhet och beslutsfattare.

Mandometerklinikerna resultat är de bästa i Riksät och klinikernas publicerade resultat, inklusive under fem års uppföljning, är bättre än de resultat som publicerats i andra länder.

Per Södersten, Ulf Brodin, Jennie Sjöberg, Modjtaba Zandian, Cecilia Bergh
BMJ Open 2019;9:e024179.  doi:10.1136/bmjopen-2018-024179

Läs artikeln >
Till bmjopen.bmj.com >

Contact Us