Treatments outcomes for eating disorders in Sweden: data from the national quality registry

Resultatet av ätstörningsbehandling i Sverige

Enligt kvalitetsregistret Riksät behandlas 2600 patienter för ätstörningar varje år. Andelen symtomfria patienter ett år senare har minskat från var femte till var sjunde. Eftersom de inte följs upp under längre tid, vet vi inte hur det går för patienterna på sikt. (mer…)

0 Read More
page 1 of 4

NYHETER

Contact Us