Hetsätning och hjärnan

Redaktören för JAMA Psychiatry föreslog nyligen att undervisningen om hjärnan bör få ett mycket större utrymme i utbildningen av kliniker, de bör ta neurobiologiskt körkort (1). Ett lika bra som [...]