KBT fungerar inte för ätstörningar

 In Veckan som gått

I ny studie slutade fler än 30% sin KBT för anorexia nervosa innan behandlingen var klar. Färre är 40% blev fria från sina symtom, men bara delvis, och återfallet doldes genom att lägga till patienter som blev symtomfria efter behandlingen, kanske för att de fick andra behandlingar (1). Eftersom effekten av KBT har beskrivits på samma sätt sedan 1981, då behandlingen lanserades, vet vi inte om KBT har någon effekt alls (2).
I en inte lika ny studie var effekten av att träna ätbeteendet bättre än effekten av KBT (3). Den studien har legat i ide, men nu har Mandometer bekräftat resultaten i så många patienter att det är dags för KBT att gå i ide, inte minst för att resultaten har stått stilla sedan 1981.

  1. Byrne, S. et al. A randomised controlled trial of three psychological treatments for anorexia nervosa. Psychol. Med. 1–11 (2017). doi:10.1017/S0033291717001349
  2. Södersten, P., Bergh, C., Leon, M., Brodin, U. & Zandian, M. Cognitive behavior therapy for eating disorders versus normalization of eating behavior. Physiol. Behav. 174, 178–190 (2017).
  3. Freeman, C. P. L., Barry, F., Dunkeld-Turnbull, J. & Henderson, A. Controlled trial of psychotherapy for bulimia nervosa. Br. Med. J. Clin. Res. Ed 296, 521-525 (1988).
Contact Us