Frisk från anorexi utan stimulering av hjärnan

 In Veckan som gått

Lancet Psychiatry rapporterar att hjärnstimulering ökade vikten hos 16 anorexipatienter och förbättrade flera andra symptom (1). Patienterna bedömdes som omöjliga att behandla, men Mandometer har behandlat 150 anorektiska patienter, med lägre kroppsvikt, genom att normalisera ätbeteendet (2).

Det är känt sedan länge att hjärnstimulering resulterar i beteenden som via feedback på hjärnan kan orsaka emotionella problem (3). Att lära sig äta normalt har motsatt effekt, löser de emotionella problemen (2) och undviker därmed de etiska svårigheter som är förknippade med hjärnstimulering (4).

  1. Lipsman N, Lam E, Volpini M, et al. Deep brain stimulation of the subcallosal cingulate for treatment-refractory anorexia nervosa: 1 year follow-up of an open-label trial. Lancet Psychiatry 2017; 4: 285–94.
  2.  Bergh C, Callmar M, Danemar S, et al. Effective treatment of eating disorders: Results at multiple sites. Behav Neurosci 2013; 127: 878–89.
  3.  Valenstein ES, Cox VC, Kakolewski JW. Reexamination of the role of the hypothalamus in motivation. Psychol Rev 1970; 77: 16–31.
  4. Pugh J, Maslen H, Savulescu J. Ethical surgical placebo-controlled trials of deep brain stimulation for treatment-resistant anorexia nervosa. Lancet Psychiatry 2017; 4: 441–2.
Contact Us