Hjärnforskningen bekräftar Mandometer-teori

 In Veckan som gått

1996 föreslog Mandometer att patienter med ätstörningar hålls i ett fast grepp av signaler i omgivningen, där de från början blev belönade av att äta mindre (1). Det kallas betingning och är ämnet för en artikel i veckans nummer av Nature, en världsledande vetenskapstidskrift (2).
Genom att engagera hjärnans hungermekanismer experimentellt på ett nära nog normalt sätt, återställdes de betingningsmekanismer som annars kontrollerade experimentdjuren (2). På samma sätt kommer de ”kognitiva” effekterna, som ofta missförstås som orsaker till ätstörningar, också att upplösas om patienterna får lära sig att äta normalt, som Mandometer har visat genom att behandla flera hundra patienter till dess de är symtomfria (3).
Det finns inget fel i hjärnan som orsakar ätstörningar. Hjärnan anpassar sig till förändringar utan att normal funktionen hindras och den fungerar normalt om man äter normalt.

  1. Bergh, C. & Södersten, P. Anorexia nervosa, self-starvation and the reward of stress. Nat. Med. 2, 21–22 (1996).
  2. Livneh, Y. et al. Homeostatic circuits selectively gate food cue responses in insular cortex. Nature 546, 611–616 (2017).
  3. Bergh, C. et al. Effective treatment of eating disorders: Results at multiple sites. Behav. Neurosci. 127, 878–889 (2013).
Contact Us