Hetsätning och hjärnan

 In Veckan som gått

Redaktören för JAMA Psychiatry föreslog nyligen att undervisningen om hjärnan bör få ett mycket större utrymme i utbildningen av kliniker, de bör ta neurobiologiskt körkort (1). Ett lika bra som intressant förslag inte minst när det gäller ätstörningar för ätbeteendets neurobiologi är ett mycket aktivt forskningsfält.

Ta en titt på djurmodellen för hetsätning i veckans nummer av eNeuro, Society for Neuroscience öppna tidskrift (2). Men var försiktig! Det är nämligen alldeles normalt att äta mycket mat när man får chansen. Det beror på att vi, och alla andra djur, har utvecklas för att klara svält, som varit vårt huvudsakliga hot i tusentals år (3). De hetsätande råttorna i veckans eNeuro avslöjar kanske bara hur hjärnan tillåter ett normalt beteende snarare än en orsak till en ätstörning. Det är inget fel på hjärnan hos de som har en ätstörning.

  1. doi:10.1001/jamapsychiatry.2016.3392 >
  2. http://eneuro.org/content/4/3/ENEURO.0083-17.2017 >
  3. https://mando.se/wp-content/uploads/physbeh_20170316.pdf >
Contact Us