FOTO DANIEL FORSLUND: ANNA MOLANDER

FOTO DANIEL FORSLUND: ANNA MOLANDER

FOTO DANIEL FORSLUND: ANNA MOLANDER

0 FRISKA

Symposium om effektiv behandling av ätstörningar

17 nov 2015

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)

Vi är inte vad vi äter, utan hur. Med denna enkla slutsats kan man bygga upp en helt ny behandling för patienter med ätstörningar och det är också vad forskarna bakom den framgångsrika Mandometermetoden har gjort. Genom att utgå från att beteendet styr tankarna och inte tvärtom har de utmanat traditionella behandlingsmetoder och med all tydlighet visat att ätstörningar som anorexi och bulimi är sjukdomar som man kan bli helt frisk ifrån.

 

Nu vill vi öka kunskapen om Mandometermetoden och berätta om forskningen som lett fram till att tusen patienter blivit friska. Och som så ofta i forskningen, finns det också en historia att berätta om nytänkande och drivande forskare som ofta får kämpa länge mot strömmen och där patienternas röster sällan får höras.

Se alla bilder från symposiet >

Dela:

#1000FRISKA

[feather_share show=”twitter, facebook, mail” hide=”google_plus, reddit, pinterest, linkedin, tumblr” url=”https://mando.se/1000FRISKA” size=”24″]

"Ätstörningar drabbar också föräldrar”

Camilla Bäremo är den som oftast svarar i telefonen när man ringer till Mando.

"1000 friska är bara en början - vi vill behandla fler!”

Cecilia Bergh, AB Mandos VD och en av forskarna som utvecklade Mandometermetoden, svarar på frågor och blickar framåt.

"Att undanröja hinder för vårdföretag som Mando är bra exempel på vad jag vill åstadkomma.”

Det säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (FP) i Stockholm. Han har ett brinnande intresse för innovation i vården och bästa möjliga nytta för patienterna.

Contact Us