Daniel Forslund, (FP), landstingsråd, Innovationslandstingsråd

Som politiker vill jag underlätta för människor att förverkliga sina idéer. Jag blir både upprörd och ivrig när jag ser nya kraftfulla metoder inom vården som inte används fullt ut därför att de utmanar vårt vanliga sätt att tänka.

Foto: Anna Molander

Daniel Forslund har en bakgrund som tjänsteman på socialdepartementet och på VINNOVA – i båda rollerna skaffade han sig gedigen kunskap om e-hälsa och innovation i vården. Som första innovationslandstingsråd inom Stockholms Läns Landsting har han nu chans att verkligen förändra. Inte minst gäller detta villkoren för privata vårdföretag som Mando.

Hur ska Mando få förutsättningar att behandla fler patienter med ätstörningar?

”Det måste gälla samma spelregler för alla aktörer, oavsett om de drivs privat eller i offentlig regi. Det här är en jätteviktig fråga för mig. Att utveckla en ny metod som Mandos grundare har gjort, kräver en enorm arbetsinsats och drivkraft. Då är det viktigt att de incitament och de regelsystem som landstinget sätter upp inte missgynnar nytänkande.”

Vad gör du konkret för att åstadkomma detta?

”De regler och ersättningssystem vi har idag är 5-10 år gamla, det säger sig självt att de inte hängt med i den senaste utvecklingen. Tyvärr finns det en eftersläpning och jag jobbar nu för att komma ikapp. Vi har satt igång en översyn som blir klar till hösten. Den ser över ersättningssystem och vårdavtal så att vi fokuserar på målet, att patienten blir frisk, och inte detaljstyr hur vägen dit ser ut.”

Kommer upphandlingsreglerna också ses över?

”Ja, det är viktigt att vi som uppdragsgivare har ordentlig kompetens att beskriva vad vi vill ha, vad vården ska åstadkomma. Hur formuleringar ser ut i våra beskrivningar kan verka uteslutande för nya lösningar som inte passar in i ramarna, trots att intentionerna var rätt från början. Att höja vår egen kompetens i det här avseendet är centralt. Upphandlingarna är ett viktigt instrument för att hålla hög kvalitet och samtidigt uppmuntra utveckling och förnyelse.”

Vilken attityd har du till privata vårdföretag och forskare som startar företag och kommersialiserar kunskap?

”Som folkpartist är jag förstås positiv till detta, men jag vet också att frågor som rör kulturförändringar och attityder ofta är mycket svåra. Det handlar om att skapa en stämning bland vårdutförare som uppmuntrar nytänkande och att vara aktiv med jämförelsestudier och fortlöpande mäta den nytta som skapas för att övertyga kritiker. Att hela tiden betona värdet för patienten och våga ifrågasätta gamla sanningar.”

Är vi dåliga på det här i Sverige?

”Sverige har världsledande forskning inom en rad områden men vi är inte lika bra på att omsätta forskning till konkret nytta för de sjuka. Vi har en tendens att tro att införandet löser sig själv, bara forskningen fungerar. ”

Och det kan drabba innovativa och framgångsrika företag som Mando?

”Tyvärr ser vi ett mönster att det är lättare att locka investerare om man är pigg och nystartad eller om man är en riktigt stor och tung aktör. De som är mitt emellan, små och medelstora seriösa företag som återinvesterar vinsten i sin verksamhet och lyckas locka duktig personal samtidigt som de lyckas i sitt uppdrag, de upplever ofta att det tar för mycket resurser att hålla jämn fart med alla regelverk, avtal, ansökningar och upphandlingar. Det sliter på verksamheten i onödan.”

31-mars-2015-047
Daniel Forslund besökte Mandometerkliniken i Huddinge tillsammans med Sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink 30 mars i år. Här demonstrerar Modjtaba Zandian, kvalitetsansvarig på Mando, Mandometer 5.

Hur kan du göra skillnad?

”Jag har ett brinnande engagemang för att arbeta med dessa frågor på regional nivå. Det är så viktiga frågor både för Sverige som helhet och för Stockholmsregionen. Att undanröja hinder för vårdföretag som Mando är bra exempel på vad jag vill åstadkomma.”

Daniel Forslund slutar med en personlig reflektion:

”Kanske har vi tidigare varit naiva när det gäller e-hälsa och trott att utvecklingen skulle gå lika fort som i andra sektorer i samhället där vi gärna vill vara först med det senaste. Just när det gäller användandet av smarta tekniska hjälpmedel i vården tror jag det har varit andra mekanismer som styrt. Vill man ha den bästa vården kräver det att man bryter sig loss från gamla tankesätt och tar strid för det nya man ser fungerar.”

Eva Krutmeijer

1000 FRISKA
1000 FRISKA

Symposium om effektiv behandling av ätstörningar

"1000 friska är bara en början - vi vill behandla fler!”

Cecilia Bergh, AB Mandos VD och en av forskarna som utvecklade Mandometermetoden, svarar på frågor och blickar framåt.

Dela:

#1000FRISKA

[feather_share show=”twitter, facebook, mail” hide=”google_plus, reddit, pinterest, linkedin, tumblr” url=”https://mando.se/1000FRISKA” size=”24″]

Följ oss:

Contact Us