“När jag bröt svälten och gick upp i vikt kunde jag tänka mer klart och kunde se hur den här sjukdomen har tagit över mig och vad den gör med mig.”

 In Namninsamling

Från namninsamling med över 4300 underskrifter och 1700 kommentarer och berättelser i protest mot Region Stockholms omställningsplan.
Planen innebär försämrad ätstörningsvård i hela Sverige, stora risker för patientsäkerheten, längre köer samt minskad valfrihet för patienterna.

Läs fler berättelser här >

Contact Us